24.05.17

15:06

Forskning & utveckling för bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet

En forskargrupp, i nära samarbete med Region Västmanland, Region Sörmland och Region Uppsala, ville ta fram en digital lösning för att effektivt kunna mäta hur arbetsmiljö påverkar patientsäkerhet inom vården – med en väldigt begränsad budget.

Minska manuellt arbete

Inom vården är avvikelsehantering och dokumentation en vanligt förekommande aktivitet som det utvecklats ett antal modeller för genom åren. Ofta är verktygen analoga vilket gör det till en tidkrävande uppgift att föra över datat till digitala system och tillgängligöra dem för forskning. Dessutom saknas det en enhetlig plattform som möjliggör att undersöka hur avvikelser inom arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten.

Målet: Att med en begränsad budget utveckla ett digitalt verktyg som kan användas av både forksare och arbetslag för att samla in och följa upp statistik över patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Tre steg för bättre arbetsmiljö

Forskningsgruppen kom fram till en cirkelbaserad metod, cirkeln blev hjärtat i applikationen och är det första man ser när man loggar in. Genom att arbetslagen varje dag fyller i cirkeln med färger som motsvarar deras upplevelse, skapas en färgrann cirkel för snabb överblick som alla snabbt känner igen.

För att kunna urskilja vilka färger som fylls i kom vi tillsamans med forskarna fram till en trestegsmetod som arbetslagen fyller i i slutet av dagen:

Reflektion: Öppna frågor om dagen kompletteras med stöd för anteckningar.
Rankning: Teamet rankar både arbetsmiljö och patientsäkerhet på en tregradig skala (Grön-gul-röd).
Reflektera: Sista steget, en öppen fråga om vad  arbetsgruppen har lärt sig och vad de kan förbättra.

SamSa blev ett verktyg som inte bara underlättar vardagen för sjukvårdspersonal utan också ger avdelningschefer ett kraftfullt verktyg för analys och utveckling.