24.06.20

07:36

Ett lojalitetsverktyg för blodgivare

I Sverige är endast tre procent av invånarna blodgivare, och bara i Stockholm konsumeras varje dag 100 liter blod inom sjukvården. Blod håller bara i sex veckor och därför krävs att lagren kontinuerligt fylls på. 

En stor utmaning för blodgivningverksamheten är att rekrytera och behålla blodgivare under längre tid. Många blodgivare faller ofta ur systemet efter att under en period i livet inte ha kunnat ge blod, exempelvis efter att ha fött barn eller varit på utlandssemester.

Förenkla kontakten

GeBlod kontaktade Haus för att ta fram en webb-applikation med syfte att förenkla blodgivning och stärka lojaliteten hos befintliga blodgivare och förbättra kommunikationen med dessa för att få fler blodgivare att ge blod under längre tid.

Min blodgivning

En webbapplikation för alla blodgivare där vi samlar statistik över personliga hälsodata, ger användarna möjlighet att boka tid, och se motivationshöjande utmärkelser och statistik. 

Applikationen har sedan lanseringen tagits i bruk både i Norge, Sverige och Danmark.

Webb-applikationen resulterade i: Snabbare och smidigare blodgivning genom att visa hur många gånger en givare har donerat blod och ge belöningar för deras insatser. Förenklad kommunikation där givare enkelt kan meddela om de har gjort tatueringar eller andra förändringar som påverkar deras blodgivning.

Detta gör att det går att mer optimalt planera verksamheten och ger tryggare tillvaro att det finns blod när det behövs.

GeBlod

Geblod.nu är en organisation som är sprungen ur ett samarbete mellan Sveriges regioner. Organisationens huvudsyfte är att främja och underlätta blodgivning för att säkerställa en stabil tillgång på blod till sjukvården. De informerar om vikten av blodgivning, vägleder potentiella givare genom processen och organiserar bloddonationsevenemang. De arbetar också för att öka medvetenheten om behovet av blod och dess betydelse för att rädda liv.

Annat kul
vi gjort