24.06.19

23:43

A brave

strategy

better results

Med hjälp av tydliga metoder och verktyg hjälper vi kunder med strategiarbeten som ger bättre affärer. Vi levererar framåtdrivande affärs-, marknads-, varumärkes- och kommunikationsstrategier som bidrar till mål och närma sig visioner. 

Innersta kärnan

Affärsmål

Eller Verksamhetsmål. Ett tillstånd eller ett resultat som ska ha uppnåtts vid en given ­tidpunkt.

Affärsstrategier

Hur vi ska ta oss närmare vår vision och ­uppnå våra ­verksamhetsmål.

Vision

En bild av en önskvärd framtid. Visionen ska vara den ledstjärna hela organisationen strävar mot i allt den gör.

Affärsidé

Eller Verksamhetsidé. En kärnfull beskrivning av vad verksamheten är rent konkret – nu och i framtiden.

Drivkraft

Eller Mission. Beskriver varför vi finns till och varför vi gör det vi gör.

Värderingar

De interna värderingar som förenar och vägleder en organisations beteende gentemot varandra, kunder och ­omvärlden i stort.

Marknaden

Marknadsmål

Målen för att nå eller behålla en viss marknad. Måste stötta de övergripande affärs-/verksamhetsmålen.

Marknadsstrategier

De strategier som utgör stommen för på vilket sätt marknadsmålen ska nås.

Målgruppsdefinition

De grupper eller kategorier av företag och organisationer som är mest intressanta som kunder.

Konkurrentanalys

Att inom sin kategori bedöma ­ konkurrerande företag och dess ­ produkter

Positionering

Den position man vill ha eller nå på ­marknaden i förhållande till konkurrerande företag eller produkter.

Nulägesanalys

SWOT-analys / Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot

Varumärket

Varumärkesmål

Mätning och målsättning av t ex: kännedom, attityd, preferens och lojalitet.

Varumärkesstrategi

Långsiktigt ta kontrollen över vilka associationer våra målgrupper har om oss.

Personlighet

Ett företags personlighet är de karaktärsdrag som vi vill att målgruppen ska förknippa varumärket med.

Varumärkeslöfte

Eller Kundlöfte. Ett statement som beskriver vad ­kunderna kan förvänta sig av oss.

Logotyp & grafisk profil

Den grafisk profilen är ett verktyg för att ­skapa igenkänning och innehåller regler och mallar för färg och form.

Varumärkesnamn

Det kan till exempel vara namn på ett företag, en produkt eller en tjänst. Namnet är den del av ett varumärke som måste kunna leva längst.

Kommunikationen

Kommunikationsmål

De mätbara målen för vad kommunikationen ska uppnå. Blir också måttstock för om kommunikationen lyckats.

Kommunikationsstrategi

De viktigaste strategierna och dess syften för att uppnå kommunikationsmålen.

Budskapsplattform

Innehåller ett eller ­flera grundbudskap ­som ska genomsyra kommunikationen i alla kanaler.

Kommunikationskoncept

Ett koncept ska kunna användas över längre tid och har till syfte att skapa en tydlig röd tråd genom all kommunikation.

Kanalstrategi

Egna, förtjänade och köpta kanaler. Utifrån den definierade målgruppen välja de lämpligaste och mest effektiva ­kanalerna för kommunikationen.

Aktivitetsplan

Planerade kommunikationsinsatser per kanal eller kontaktyta. Strategiskt, långsiktigt och övergripande.

Målet

Allt handlar om att stärka varumärket

Egentligen är det ganska enkelt. Det bästa sättet att nå sina kunder och att nå sina mål är att ta kontrollen över sitt varumärke. Och med varumärke menar vi vad ett företag, verksamhet, organisation eller produkt förknippas med. Det handlar inte bara om faktiska egenskaper hos varan eller tjänsten. Ett varumärke är en salig blandning av kunskaper, åsikter, känslor, myter, rykten och erfarenheter i medvetandet hos omvärlden. Ju tydligare och sannare bild kunder och medarbetare har av ert varumärke, desto bättre affärsmöjligheter och lönsamhet för er.

en
Boka
en
föreläsning
eller
en
workshop
eller
en

Vi delar gärna med oss av våra bästa tips för lyckat strategiskt arbete och starka varumärken. Läs mer och boka en föreläsning eller workshop!

Vår modell

Från innersta kärnan, till kommunikationen

Allting börjar med frågan om vem ni innerst inne är. I det vi brukar kalla den innersta kärnan (ni kallar den säkert affärsplan) hittar vi bland annat vision, affärsidé, drivkraft och värderingar. Att veta vart ni vill och hur ni ska ta er dit är nyckeln för att i slutändan nå framgång.

Marknaden

Sen måste ni ha koll på er marknad, vilka ni finns till för och vilka ni konkurrerar mot. Detta sammanställs i marknadsplanen.

Varumärket

Nästa viktiga lager är varumärket. Här handlar det mycket om att ta kontrollen över hur omvärlden ska uppfatta ert varumärke.

Kommunikationen

Och längst ut har vi kommunikationen. Där teorier blir verklighet. Själva mötet med nya och befintliga kunder. Och här kommer det viktiga – effekten av aktiviteter i de yttre lagren blir inte lika starka, kanske rent av felaktiga, om de inte går i linje med de inre lagren.

Case 1/4

Plantvision

Strategiskt arbete med att mejsla ut vilka Plantvision är, vart de vill och hur de vill uppfattas. Läs mer

Just nu jobbar vi med uppdrag från

Plantvision
Create Business Incubator
Ekebeck
Konkrethus
Aros IT-partner
Västerås Citysamverkan
Real Cognit Group
Carbomax

Case 2/4

Konkrethus

Ny grafisk profil, tonalitet och webb.

Case 3/4

Sitevision

Sitevision ville växa på nya marknader, bland annat genom att nå ut till den privata sektorn med sitt CMS-verktyg. Efter en inledande analys identifierade vi ett behov av att ta nya strategiska beslut som bättre matchade deras nyuppsatta mål.

Vi jobbade igenom alla strategiska dokument – från den innersta kärnan och affärsplanen via varumärkesstrategin, marknadsplanen och kommunikationsplanen, till en ny logotyp och grafisk profil.

Case 4/4

Create Business Incubator

Ett workshopbaserat strategiprogram där de bolag som har kommit lite längre får hjälp att identifiera och hantera strategiska utmaningar för att lyckas ta nästa steg på marknaden.

Diverse grafiska profiler

Boka
en
video
kaffe
och
ett
gott
snack

Kan bli
så nyttigt!

Prata affärs- & varumärkesutveckling med Viktoria

Boka in 30 minuter när det passar dig

Viktoria Brandel
Strateg / Säljansvarig
viktoria@haus.se
076 526 11 60

Prata affärs- & varumärkesutveckling med Viktoria

Boka in 30 minuter när det passar dig

Viktoria Brandel
Strateg / Säljansvarig
viktoria@haus.se
076 526 11 60