24.07.23

03:35

Frihet att skapa ditt unika hus

Designa ditt 
eget hus

Fiskarhedenvillan, en ledande husleverantör i Skandinavien, kända för sina högkvalitativa hus som lämnar mycket frihet till kunden när det kommer till utformning och tillval. När Fiskarhedenvillan skulle lansera den nya, lite mer nedtonade kollektionen Atmosfär ville man ge kunderna en bättre upplevelse av tillvalsprocessen.

Rätt skala i rätt tid

Fiskarhedenvillan hade under en tid känt av friktion från både säljare och kunder under den del av planeringsfasen där man som kund gör alla de val som kommer med ett husköp. Många av valen påverkar priset och kunderna är beroende av säljaren för att få uppdaterade priser och offerter.

Säljarna å sin sida får avsätta mycket tid för att svara på kundernas frågor och det kan vara svårt att svara i tid. Men viktigast av allt är att de flesta kunder har väldigt svårt att föreställa sig hur deras val påverkar husets utseende.

Visualisera din bostad

Haus fick uppdraget att genomföra en omfattande undersökning med djupintervjuer av både kunder och personal samt utformning och analys av en enkätundersökning med svar från över 400 kunder.

Baserat på utfallet av undersökningen föreslog vi en lösning med en webbaserad responsiv applikation där kunderna själva skulle kunna se effekten av sina val i form av en 3D-rendering och samtidigt få prisuppskattningar i realtid.

Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan säljer småhus till främst privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Borlänge, Dalarna och företaget grundades 1992. I början av 2010-talet såldes cirka 500 hus per år. Företaget ingår i samma koncern som Dekorhus, Bestahus och Skovbohuse. Majoritetsägare: Polaris Private Equity.