24.05.17

15:06

Digital

healthcare

Haus Healthcare skapar lösningar som fungerar harmoniskt, minskar den tid du lägger på administration och frigör vårdpersonalens tid, så att du kan fokusera på det som verkligen räknas: att erbjuda en enastående vård

Vi digitaliserar vården

Vi ser problemet att för mycket tid läggs på administration och manuell hantering av information och ärenden i flera olika system. Vår vision är en vård där verktygen stärker personalens snarare än sänker dem. Vi på Haus har god förståelse, erfarenhet, experter inom UX, systemutveckling och arkitektur som resulterar i digitala verktyg och som automatiserar verksamhet inom vården och med de system som redan används.

Experter på:
Integrationer mot:

Skapa
enastående vård

Hur ser det ut idag

Trots tillgången till en rad olika system som syftar till att stödja vårdpersonal i deras dagliga uppgifter, är sanningen att dessa inte alltid möter behov eller underlättar arbetet. Det finns system som överskuggar och överlappar varandra, information ska spridas över flera system. Det är tidskrävande och administrativt belastande att hålla dessa system uppdaterade och mycket arbete krävs och stjäl tid från klinisk arbete.

Digitalisering

Genom effektiva och användarvänliga gränssnitt skapar vi effektivitet och driver digitaliseringen av vårdsektorn framåt. Personal och patienter får större möjlighet att följa processer mer effektivt. Genom att identifiera tidstjuvar och olika typer av dubbelarbete inom administration och hantering av uppgifter skapar vi funktioner och applikationer som automatiserar vårdförlopp, processer och rutiner.

Skalbarhet

Organisationers och företags behov och strategier ändras över tiden, därför arbetar vårt team av experter inom produktstrategi, projektledning, UX och teknik tillsammans för att säkerställa att dina digitala lösningar är både skalbara och anpassningsbara över tid. Genom vårt sätt att se problemen och hur vi angriper utmaningar inom vården, skapar vi förutsättningar för att ni ska kunna leverera en hög tillgänglig vård. 

Case 1/2
Case 1/2

Geblod

”Min Blodgivning”! En webbapplikation där vi samlar statistik över blodgivarnas personliga hälsodata, ger användarna möjlighet att boka tid, göra sin hälsodeklaration men också tydligt se när de har möjlighet att ge blod.

Case 2/2

Samsa

En forskargrupp, i nära samarbete med Region Västmanland, Region Sörmland och Region Uppsala, Som fokuserade på att effektivt reflektera över arbetsmiljö och patientsäkerhet inom sjukvårdens värld.

Problemet

Era system stödjer inte processerna

Flera studier pekar åt ett håll – Vår analys är tydlig och baseras på en sammanställning av studier och forskning. 40% av personalens tid läggs på administration*

Vårdens nuvarande system stödjer inte de kritiska processerna vårdpersonalen behöver utföra för att få mer tid över till patienter och för verksamheten att korta köer och väntetider. Tidigare leverantörers försök att modernisera har medfört att gamla system kompletteras med nya, vilket skapat en komplexitet av överlappande funktioner och parallella system. Det leder till onödigt mycket manuellt arbete, och ofta dubbla registreringar m a o landskapet är fullt av tidstjuvar.

Träffa vår expert

Boka möte med Lars

Lars Rönnlöv har ägnat 15 år av sin karriär åt att göra vårdmiljön mer tillgänglig och mindre komplex. Genom sina kunskaper inom produktledning, kundservice och försäljning, har han med framgång initierat och lett projekt som starkt har bidragit till vårdsektorns digitalisering. 

I nära samarbete med vårdleverantörer, både stora och små, har Lars arbetat med verksamhetsutveckling och affärsledning som har digitaliserat vårdsektorn, med målsättningen att underlätta tillgängligheten och förbättra patientupplevelser. 

Haus Healthcare samlar expertis inom: kundupplevelse, affärsutveckling, strategiarbete, rådgivning, produktledning och kommunikation med inriktning e-hälsa, digitalisering, telecom och innovativa SaaS-tjänster och integrationer.

Träffa vår expert

Lars Rönnlöv
Kundansvarig
lars.ronnlov@haus.se
070 378 60 30

Läkarförbundet skriver i sin Primärvårdsenkät 2020: “Bristen på specialistläkare gör att vi inte kan utveckla verksamheten”. Svaret är tydligt 40% av läkarna svarade att de “instämmer helt eller instämmer i stor utsträckning”

McKinsey & Company skriver i sin rapport 2019 – “Tid till vård ger vård i tid” att under en arbetsvecka lägger läkare i snitt 14 timmar på administration och dokumentation samt vårdrelaterade uppgifter utan patient närvarande.

Prata digitala lösningar inom vården med Lars

Boka in 30 minuter när det passar dig

Lars Rönnlöv
Kundansvarig
lars.ronnlov@haus.se
070 378 60 30

Prata digitala lösningar inom vården med Lars

Boka in 30 minuter när det passar dig

Lars Rönnlöv
Kundansvarig
lars.ronnlov@haus.se
070 378 60 30