24.05.17

15:24

Hur WCAG kan förbättra din SEO och användarupplevelse

Att maximera din synlighet på sökmotorer (SEO) och samtidigt erbjuda en tillgänglig och användarvänlig webbplats är avgörande för att lyckas online. En viktig strategi för att uppnå båda dessa mål är att följa riktlinjerna för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). I denna artikel ska vi utforska hur att följa WCAG kan förbättra både din SEO och användarupplevelse.

Vad är WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en uppsättning riktlinjer som utvecklats av World Wide Web Consortium (W3C) för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar. WCAG riktlinjerna är uppdelade i fyra huvudprinciper: Perceivable, Operable, Understandable och Robust (POUR), och de är avsedda att tillämpas på allt webbinnehåll, inklusive text, bilder, länkar och multimedia.

Hur WCAG kan förbättra din SEO:

  1. Förbättrad webbplatsstruktur: En av de viktigaste aspekterna av SEO är att ha en klar och logisk webbplatsstruktur som gör det enkelt för både användare och sökmotorer att navigera. WCAG riktlinjer, särskilt principen om förståelse, hjälper till att främja en tydlig webbplatsstruktur genom att kräva väldefinierade rubriker, länkar och navigeringsmenyer.
  2. Optimerad webbplatsprestanda: WCAG riktlinjer främjar också optimerad webbplatsprestanda genom att kräva snabb sidbelastningstid och responsiv design. Dessa faktorer är inte bara viktiga för användarupplevelsen, utan de är också viktiga rankingfaktorer för SEO. En snabbare och mer responsiv webbplats tenderar att ranka högre i sökresultaten.
  3. Ökad innehållstillgänglighet: Genom att följa WCAG riktlinjer för ”perceivable” och ”operable” principer, till exempel genom att tillhandahålla alternativa texter för bilder och länkar samt användbara titlar och beskrivningar, kan du göra ditt innehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Detta kan utöver att göra din webbplats mer användbar också leda till bättre SEO, eftersom sökmotorer har en tendens att gynna webbplatser som tillhandahåller tillgängligt innehåll.
  4. Minskad bounce rate: En tillgänglig webbplats som följer WCAG riktlinjer tenderar att ha en lägre avvisningsfrekvens (bounce rate), vilket är ett mått på hur många besökare lämnar webbplatsen efter att ha besökt endast en sida. En lägre bounce rate är inte bara bra för användarupplevelsen, utan det kan också signalera till sökmotorer att din webbplats erbjuder relevant och användbar information, vilket kan bidra till bättre rankingar i sökresultaten.

Summering:

Att följa WCAG riktlinjer för att göra din webbplats mer tillgänglig för alla användare kan ha betydande fördelar för både din SEO och användarupplevelse. Genom att främja en klar och logisk webbplatsstruktur, optimera prestanda, öka innehållstillgängligheten och minska avvisningsfrekvensen kan du skapa en webbplats som inte bara rankar högre i sökresultaten, utan också ger en bättre upplevelse för alla användare, oavsett deras funktionsförmåga. Så varför inte ta första steget mot en mer tillgänglig och sökmotorvänlig webbplats genom att implementera WCAG riktlinjer idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt typ av webbyrå?

Prata webb med Johan

Boka in 30 minuter när det passar dig

Johan Tervald
Affärsområdeschef Web
johan@haus.se
070 730 05 27

Prata webb med Johan

Boka in 30 minuter när det passar dig

Johan Tervald
Affärsområdeschef Web
johan@haus.se
070 730 05 27