23.12.01

09:00

The state of creativity study 2023

En rapport om kreativitet i oroliga tider släpptes i samband med Cannes Lions men gick nog många förbi: The state of creativity study 2023. Intervjuer med 2400 kreatörer och marknadsförare omvandlades till en rad insikter och råd om hur det kreativa arbetet kan stärkas. Kanske något att ta med sig när budgetminskningar och krav på ännu snabbare resultat nu upplevs utmana just kreativiteten i kommunikationsbranschen. Några av rekommendationerna:

  • Förhöj kreativiteten med struktur. Vissa menar att struktur och system hämmar kreativitet och innovation, men den här studien visar att kreatörer behöver ordning och reda för att kreativiteten ska skina. 
  • Låt de kreativa cheferna leda vägen. De är den viktigaste länken mellan kreativitet och struktur och har ansvaret att se till att teamen kan jobba med kreativa lösningar på ett effektivt sätt. 
  • Gör plats för nya idéer. När allt större fokus läggs på struktur, kontroll och arbetsflöden öppnar det samtidigt upp för mer tid att dela med sig av idéer. Bli bra på att visa upp best practice! 
  • Co-create. Fördjupa samarbeten med utomstående kreatörer och platser/grupper för kreatörer.
  • Låt långsiktiga, varumärkesbyggande element hitta in och ta plats i mer kortsiktiga, taktiska aktiviteter. 

 

Läs hela rapporten här

Läs fler nyheter

En ny bild av Västerås

Kolla! Västerås har ett nytt platsvarumärke som vi varit med och tagit fram! Tack för förtroendet och tack alla som varit med i projektet.

In the Haus – Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vad som händer i Hauset och vilka trender vi ser i branschen just nu? Då ska du såklart prenumerera på oss! Kom igen, det är där det händer!

Julinsamling – Hjälp oss hjälpa fler!

Julen är en tuff period för många och med ett allt hårdare ekonomiskt klimat lär det här året knappast bli något undantag. Enligt Rädda Barnens senaste rapport lever närmare 4 000 barn i ekonomisk utsatthet – bara i Västerås.