24.07.22

14:37

The state of creativity study 2023

En rapport om kreativitet i oroliga tider släpptes i samband med Cannes Lions men gick nog många förbi: The state of creativity study 2023. Intervjuer med 2400 kreatörer och marknadsförare omvandlades till en rad insikter och råd om hur det kreativa arbetet kan stärkas. Kanske något att ta med sig när budgetminskningar och krav på ännu snabbare resultat nu upplevs utmana just kreativiteten i kommunikationsbranschen. Några av rekommendationerna:

  • Förhöj kreativiteten med struktur. Vissa menar att struktur och system hämmar kreativitet och innovation, men den här studien visar att kreatörer behöver ordning och reda för att kreativiteten ska skina. 
  • Låt de kreativa cheferna leda vägen. De är den viktigaste länken mellan kreativitet och struktur och har ansvaret att se till att teamen kan jobba med kreativa lösningar på ett effektivt sätt. 
  • Gör plats för nya idéer. När allt större fokus läggs på struktur, kontroll och arbetsflöden öppnar det samtidigt upp för mer tid att dela med sig av idéer. Bli bra på att visa upp best practice! 
  • Co-create. Fördjupa samarbeten med utomstående kreatörer och platser/grupper för kreatörer.
  • Låt långsiktiga, varumärkesbyggande element hitta in och ta plats i mer kortsiktiga, taktiska aktiviteter. 

 

Läs hela rapporten här

Läs fler nyheter

En identitet som står ut

När Visma-koncernen gick från ett Branded House till ett House of Brands behövde de hjälp att identifiera, gestalta och lyfta sina bolags identiteter och erbjudanden.

Hur tillgängliga är Sveriges största e-handlar?

Om ett år träder det nya tillgänglighetsdirektivet i kraft. Det innebär att alla e-handlar måste uppfylla WCAG-kraven som säkerställer att alla användare kan ta del av och nyttja en webbplats.

Vad tycker dina målgrupper om dig?

För tredje året i rad har vi nu genomfört Västmanlandsbarometern – varumärkesundersökningen för företag och organisationer som har sin huvudsakliga marknad i Västmanland.