24.07.23

03:32

Hur tillgängliga är Sveriges största e-handlar?

Om ett år träder det nya tillgänglighetsdirektivet i kraft. Det innebär att alla e-handlar måste uppfylla WCAG-kraven som säkerställer att alla användare kan ta del av och nyttja en webbplats. För att se hur långt e-handlarna har kommit i arbetet med att tillgängliggöra sina webbplatser gjorde vi en omfattande undersökning av de 50 största företagen i Sverige. Vi granskade hur användarvänliga de var i fråga om tabb-ordning och -fokus, uppläsning och färgkontraster, och delade in dem i åtta branschsegment för att få fram ett genomsnitt utan att peka ut enskilda företag.

Resultatet? En tydlig bild av vilka som är bäst i klassen på tillgänglighet – och vilka som är sämst.

Ladda ned vår stora tillgänglighetsrapport.

Läs fler nyheter

En identitet som står ut

När Visma-koncernen gick från ett Branded House till ett House of Brands behövde de hjälp att identifiera, gestalta och lyfta sina bolags identiteter och erbjudanden.

Vad tycker dina målgrupper om dig?

För tredje året i rad har vi nu genomfört Västmanlandsbarometern – varumärkesundersökningen för företag och organisationer som har sin huvudsakliga marknad i Västmanland.

Rekordmånad!

Maj var något av en rekordmånad för oss. Hela elva nya webbprojekt lanserades under månaden – några riktiga bjässar och några lite mindre.