24.07.23

03:35

En identitet som står ut

När Visma-koncernen gick från ett Branded House till ett House of Brands behövde de hjälp att identifiera, gestalta och lyfta sina bolags identiteter och erbjudanden.

Agda PS är marknadsledare och specialist inom lönesystem. Deras nya identitet tar avstamp i en lekfull, vänlig och innovativ personlighet och landar i ett uttryck som är uppseendeväckande, modernt och långt ifrån rådande branschnormer.

Den nya identiteten är en milstolpe för både Visma och Agda PS. Den stärker positionen som marknadens mest automatiserade lönesystem och skapar samtidigt förutsättningar för att väcka intresse och generera leads. Var inte rädd för att stå ut, var rädd för att smälta in.

Läs fler nyheter

Hur tillgängliga är Sveriges största e-handlar?

Om ett år träder det nya tillgänglighetsdirektivet i kraft. Det innebär att alla e-handlar måste uppfylla WCAG-kraven som säkerställer att alla användare kan ta del av och nyttja en webbplats.

Vad tycker dina målgrupper om dig?

För tredje året i rad har vi nu genomfört Västmanlandsbarometern – varumärkesundersökningen för företag och organisationer som har sin huvudsakliga marknad i Västmanland.

Rekordmånad!

Maj var något av en rekordmånad för oss. Hela elva nya webbprojekt lanserades under månaden – några riktiga bjässar och några lite mindre.