Andreas Östman

Creative Director

Dan Berggren

Strategist

Erik Wallmark

Program Manager

Gabriella Lindelöw

Grafisk formgivare

Jakob Westman

Creative Director

Jesper Benon

Copywriter

Jonas Granström

Art Director

Lina Hagberg

Project Manager

Linea Lindström

Art Director

Mattias Andersson

Produktionsledare

Mikael Sakar

Business Manager

Mirja Hjelm

Produktionsledare

Stefan Lidström

Creative Director

Andreas Östman

Dan Berggren

Erik Wallmark

Gabriella Lindelöw

Jakob Westman

Jesper Benon

Jonas Granström

Lina Hagberg

Linea Lindström

Mattias Andersson

Mikael Sakar

Mirja Hjelm

Stefan Lidström

Grow

Datadriven marknadsföring
Målstyrda och datadrivna marknadsföringsprogram som skapar kostnadseffektivare kundresor.