24.06.20

01:38

Meet the

curious

Lorem ipsum

Frida Asante
Affärsområdeschef Grow
frida@haus.se
070 838 23 80

Johan Tervald
Affärsområdeschef Web
johan@haus.se
070 730 05 27

Jonas Landgård
Affärsområdeschef Tech
jonas.landgard@haus.se
070 434 33 55

Robert Brodén
VD / Affärsområdeschef Society
robert@haus.se
070 398 51 51

William Möller
Affärsområdeschef PR
william@haus.se
073 322 99 99

Viktoria Brandel
Strateg / Säljansvarig
viktoria@haus.se
076 526 11 60

Prata webb med Johan

Boka in 30 minuter när det passar dig

Johan Tervald
Affärsområdeschef Web
johan@haus.se
070 730 05 27

Prata webb med Johan

Boka in 30 minuter när det passar dig

Johan Tervald
Affärsområdeschef Web
johan@haus.se
070 730 05 27

Prata digitala verktyg
med Jonas

Boka in 30 minuter när det passar dig

Jonas Landgård
Affärsområdeschef Tech
jonas.landgard@haus.se
070 434 33 55

Prata digitala verktyg med Jonas

Boka in 30 minuter när det passar dig

Jonas Landgård
Affärsområdeschef Tech
jonas.landgard@haus.se
070 434 33 55

Prata samhällskommunikation med Robert

Boka in 30 minuter när det passar dig

Robert Brodén
VD / Affärsområdeschef Society
robert@haus.se
070 398 51 51

Prata samhällskommunikation med Robert

Boka in 30 minuter när det passar dig

Robert Brodén
VD / Affärsområdeschef Society
robert@haus.se
070 398 51 51

Prata publicitet, opinionsbildning och påverkan med Wiliam

Boka in 30 minuter när det passar dig

William Möller
Affärsområdeschef PR
william@haus.se
073 322 99 99

Prata publicitet, opinionsbildning och påverkan med Wiliam

Boka in 30 minuter när det passar dig

William Möller
Affärsområdeschef PR
william@haus.se
073 322 99 99

Prata affärs- & varumärkesutveckling med Viktoria

Boka in 30 minuter när det passar dig

Viktoria Brandel
Strateg / Säljansvarig
viktoria@haus.se
076 526 11 60

Prata affärs- & varumärkesutveckling med Viktoria

Boka in 30 minuter när det passar dig

Viktoria Brandel
Strateg / Säljansvarig
viktoria@haus.se
076 526 11 60

Prata datadriven marknadsföring med Mikael

Boka in 30 minuter när det passar dig

Mikael Sakar
Affärsområdeschef Grow
mikael@haus.se
073 000 14 12

Prata datadriven marknadsföring med Mikael

Boka in 30 minuter när det passar dig

Mikael Sakar
Affärsområdeschef Grow
mikael@haus.se
073 000 14 12