Haus_logo_vit

Nu är det dags för 2023 års upplaga av Västmanlands Varumärkesbarometer. Varumärkesundersökningen för företag och organisationer som har sin huvudsakliga marknad här i regionen.

Äntligen!

Fakta

Västmanlands Varumärkesbarometer 2023

Målgrupp: Ca 1 000 västmanländska
respondenter mellan 16-79 år

När: April-maj 2023

Undersökningsföretag: Mistat

Grundpris: 12 000 SEK

Huvudrapport

Undersökningen fokuserar bland annat
på varumärkeskännedom, attityd
och preferens som arbetsgivare. Din organisations varumärke jämförs dessutom med övriga varumärken i regionen som referens.¹

Pris: 12 000 kronor exkl moms

1) Om du inte vill jämföra ditt varumärke med övriga så finns möjligheten att få en enskild rapport där bara ditt varumärke är med. Ditt varumärke är då inte med som referens i huvudrapporten. En enskild rapport kostar 20 000 kronor exkl moms.

Tillägg

Fördjupad rapport

En fördjupad rapport för ditt varumärke som bland annat visar skillnader i ålder, kön, geografi etc. Här visas också frågor som till exempel association, lojalitet, preferens och positionering i förhållande till huvudkonkurrent.

Pris: 20 000 kronor exkl moms ²

2) Förutsätter att man är med i huvudundersökningen och antingen med i huvudrapporten eller i en enskild rapport.

Tillägg

Utökad undersökning

Här får ni möjligheten att undersöka uppfattningen av ert varumärke hos era egna kunder ³. Med specifika frågor gällande er produkt/tjänst, era främsta konkurrenter, era värderingar eller er befintliga varumärkesstrategi.

Pris: 20 000 kronor exkl moms ²

3) Urvalet av kunder görs av er och hanteras separat (max 1000 kunder).