Så tänker vi

De flesta som jobbar med lojalitetsprogram eller kundklubbar tenderar att bli väldigt rabattfokuserade (det vi kallar transaktionell eller beteendemässig lojalitet). Vårt perspektiv är att alltid jobba både med beteende och attityd. Genom varumärkesbyggande, kreativ och emotionell kommunikation kombinerat med smart, relevant mekanik kan vi göra kunder verkligt lojala.

Med oss har vi två principer som vi tror skapar lönsamhet. Den första är:

1. Företag växer med sina befintliga kunder

Trots att det är en gammal sanning att det är lättare att sälja till en befintlig kund verkar många glömma bort den. Men den gäller fortfarande. Vi har såväl undersökningar som skarpa case som bevis.

Den andra principen handlar om kundernas beteende:

2. Gå från transaktionell lojalitet till långsiktig och emotionell lojalitet

Idén är enkel: de flesta företag med en egen kanal, t ex en kundklubb, skickar ut rabattcheckar för att få kunderna att återvända. Några gör det, ibland. Men det faktum att de återvänt speglar inte någon verklig preferens, eller något verkligt band till varumärket.

Kunden är fångad – inte lojal. Problemet är förstås att någon annan kan befria kunden genom ett bättre erbjudande.

Målet för oss är istället att använda den data som dina egna kanaler genererar för att skapa relevans och värde som gör att kunden får bättre service, erbjudanden och upplevelser än annars. Det ger i sin tur verkliga skäl att vara lojal, även om någon annan ger högre rabatter.

Läs mer i en av våra spaningar!