Strategi.

Vår grundsyn på kommunikation är att ju tydligare man kan rikta och styra kreativiteten desto större effekt får kommunikationen. Kreativitet kräver med andra ord strategier för att vara effektiv. Därför lägger vi alltid stor vikt på det strategiska arbetet eller det strategiska underlag vi får från dig som uppdragsgivare.

Strategi sätter riktning för kreativiteten
Att vara strategisk är att kunna se helheten och samtidigt att se långsiktigt. Strategierna ska peka ut den kompassriktning vi ska färdas i.

Kreativa lösningar måste alltid baseras på strategier som tar dig dit du vill. Strategierna är det som gör att kreativitet kan lösa ett affärsproblem. Ju mer kunskap vi har och ju tydligare riktning vi kan ge ett budskap, desto större effekt kommer det budskapet att få.

Strategiska områden som styr kommunikationen:
• Varumärkesstrategi
• Marknadsstrategi
• Positionering / differentiering
• Kommunikationsstrategi
• Målgruppsstrategi / Segmentering
• PR-strategi
Alla våra strategiska arbeten landar i praktiska verktyg som du ska kunna ha nytta av i din verksamhet. Marknads- och kommunikationsplaner får inte vara tjocka pappersluntor som hamnar i skrivbordslådan – det är strategiska dokument som ska vara verktyg för verksamheten och kommunikationen. Att visuellt förenkla och förtydliga dessa strategiska dokument är vårt sätt att ge förutsättningar för att riktningen blir tydlig och kan följas.

Vår arbetsmodell
Vår arbetsmodell, som är central i alla våra jobb, är uppbyggd i tre delar där strategidelen ger förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Tanken med arbetsmodellen är att ge lösningar för integrerad kommunikation.

Vi är övertygade om att maximal effekt av marknadsbudgeten uppnås om man samtidigt arbetar med både köpta, egna och förtjänade kanaler, det vill säga som integrerar PR, reklam och digitalt. För oss är grundmodellen lika viktig när det kommer till små som till större uppdrag. Alla kräver välgrundade kunskaper som ger oss insikt för att nå fram till den relevanta lösningen.