Om du har klickat dig hit jobbar du nog i en offentlig organisation.

Då har du kommit helt rätt! Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med offentlig verksamhet. Vi förstår hur politiskt styrda organisationer fungerar – till exempel avseende beslutsprocesser och komplexitet, förutom det faktum att er verksamhet styrs av skattemedel.

Ofta finns det specifika utmaningar för er kommunikation: den ska vara ansvarstagande, informativ och saklig och samtidigt väcka intresse och uppmärksamhet. Vi är duktiga på samhällsinformation men gillar samtidigt utmaningar med spetsig kommunikation för konkurrensutsatta verksamheter. Det är helt enkelt så att vi brinner för hållbar utveckling och samhällskommunikation.

Kompetens och erfarenhet
För många av våra uppdragsgivare har vi en drivande, rådgivande och stödjande roll hos t ex verksamhetschefer, kommunikationschefer och kommunikatörer. Men våra uppdrag kan också vara att ta fram kommunikationsplattformar, utveckla kreativa koncept eller leverera kommunikationsinsatser i olika kanaler, allt från digitalt och sociala medier till traditionell print. I många samarbeten ges vi stort ansvar att arbeta självständigt, medan andra vill arbeta mer internt och dra nytta av vår sakkunskap. Vi tar oss gärna an komplexa uppdrag och ser utmaningen i att hitta den enkla lösningen.

Exempel på verksamheter vi har jobbat med är infrastruktur i form av vägar och järnvägar, elhandel, bredband, boende/bostadsbyggande, utbildning samt vård och omsorg – kort sagt mycket av det som får samhället att fungera. Vi får återkommande förtroende av våra kunder i långsiktiga avtal. Idag har vi förmånen att få arbeta tillsammans med bland andra Trafikverket, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Botkyrkabyggen, Bostads AB Mimer, Tillväxtverket och Fastigo.

Kapacitet och tillgänglighet
Offentlig verksamhet har ofta ett stort behov av tillgänglighet och hög servicenivå. Vi sätter ihop arbetsgrupper utifrån våra uppdragsgivares krav. Vi har både en projekt- och en produktionsledare kopplade till våra kunder vilket gör att flera personer är insatta i projekten. Vi har dubbleringar av alla yrkesroller vilket gör att respons- och leveranstider kan hållas även i tider av hög intensitet. Vid behov har vi också ett stort nätverk av reklambyråer, frilansare och andra leverantörer.