Koncept.

Vad är skillnaden på en idé och ett koncept?
Vi brukar skilja på idé och koncept. Ett koncept ska ha sin grund i en idé. En idé som man kan bygga all kommunikation på. En idé som man tror har bäst effekt.

Arbetet med att hitta den bästa idén gör vi i vanligtvis med hjälp av vår idégenereringsprocess som vi brukar kalla ”Dreamteam”. Ett ”Dreamteam” är ett spånmöte där det handlar om att utifrån en given fråge- eller problemställning generera så många idéer som möjligt. Ur denna bruttolista av idéer väljer vi sedan den idé som vi tror löser problemet bäst.

Men den valda idén måste ju såklart göras kommunikativ. Och här kommer vi in på konceptbiten. Det är stommen som all kommunikation kan utgå från. Konceptet i sin tur, måste ta stöd i strategier och hjälpa till att stötta dessa. Ett kommunikativt koncept brukar innehålla olika delar:
• En konceptformulering i form av en mening eller ett kort stycke.
• En story, en berättelse eller en sammanfattande känsla.
• En visuell grund, ett moodboard eller ett manér.

Integrerad kommunikation
Ett koncept ska kunna fungera oberoende av om kommunikationen ska göras i egna, förtjänade eller köpta kanaler. Det är vad vi kallar integrerad kommunikation. Ett och samma budskap som förmedlas i alla kanaler, alltså.

Vi är övertygade om att maximal effekt av marknadsbudgeten uppnås om de olika kanalerna stödjer varandra i kommunikationen. Om målgruppen möts av ett sammanhållet budskap, oavsett var man ser det, så ökar trovärdigheten och intresset.