94 % of first impressions are design related.

Designens roll bara växer. För att hitta rätt krävs idag, mer än någonsin, en design som väcker mottagarens känslor och samtidigt förmedlar avsändarens värderingar och verksamhet. Något som kräver en ständigt närvarande nyfikenhet på världen omkring oss.

Strategisk design och magkänsla
För oss har designen alltid varit viktig när det kommer till att skapa effektiv kommunikation för våra kunder. Vi har genom åren byggt upp en stor erfarenhet av strategisk design och vunnit såväl priser som kunders förtroende. Erfarenheten har också skapat en slags magkänsla för vad som är rätt för våra kunder. Eftersom vi är en fullservicebyrå får du inte bara en arbetsgrupps magkänsla, utan del av hela byråns tankar.

För att design ska kommunicera rätt känsla är det viktigt att den har en strategisk grund med långsiktighet i fokus. Därför börjar alla designprocesser med ett gediget förarbete i form av research, analys och strategi. Utifrån detta tas en varumärkesplattform fram som sedan ligger till grund för designprocessen.

Vikten av förvaltning.
Vi är noggranna med att hela tiden designa med strategin som grund, oavsett om vi skapar eller förvaltar den. Vi respekterar våra kunders nuläge, för oss är det viktigare med den strategiska långsiktigheten än prestigen med ett nytt identitetsarbete.

Process
För att hela tiden säkerställa att designen gör sitt jobb har vi en tydlig arbetsmodell:

Definition

 • Projektet definieras och ramar sätts upp.

Research

 • Vilka värden ska kommuniceras?
 • Vilken personlighet ska utstrålas?
 • Bland vilka olika aktörer ska varumärket särskilja sig?
 • Konsekvensanalys – i vilka sammanhang kommer varumärket att synas?

Idégenerering

 • Idégenerering där många snabba idéer skapas.

Konceptualisering

 • Utifrån dessa idéer arbetar vi sedan fram ett antal skissförslag.
 • Idéerna och skisserna visualiseras för att kunna presenteras.

Presentation

 • Presentation av idéer och vägval för referensgrupp eller kund.

Testning

 • Ger förslaget rätt känsla hos mottagaren? För att säkerställa detta kan tester med valda representanter ur målgruppen genomföras.

Design

 • Designen förfinas och utvecklas.

Applicering

 • Designen tas ut i alla valda produkter och kanaler