Sociala intranät

Sociala intranät möjliggör intern interaktion och kommunikation på alla nivåer i ditt företag eller organisation.

Intranät

Det typiska intranätet har funktionalitet för delade filer, kalendrar, e-post, tidrapportering, resursbokning mm. Dessa verktyg är tillgängliga bara för de som arbetar inom en organisation eller företag. Därför kallas intranät ibland internwebb.

Moderna organisationer har avancerade och komplexa behov av kommunikation och interaktion. Webbaserade it-verktyg som intranät kan stödja en organisation och göra den mer effektiv. Gamla arbetsprocesser kan analyseras och förbättras, och nya processer kan skapas. Organisationen kan anta en mer dynamisk struktur och en öppnare kultur.

I korthet, med ett väl implementerat och underhållet intranät får dina kollegor de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb.

Vad gör intranät sociala?

Vad är då sociala intranät? Sociala medier som Facebook möjliggör kommunikation och interaktion mellan individer. På liknande sätt gör ett socialt intranät det möjligt för medlemmar av en organisation att dela och interagera. Det kan medarbetarna göra via blogginlägg, kommentarer, chat, personliga profiler, privata meddelande, gruppdiskussioner mm.

All denna sociala funktionalitet gör att ett intranät kan bli så mycket mer än den traditionella bilden av ett intranät, en plattformen för informationsspridning. Det blir istället verkligen en social plattform för hela organisationen, en plattform som bättre speglar den verkliga organisationen och allt som händer där.

sociala intranät