Förbättringsprogram

Det är viktigt att budgetera för vidareutveckling av digitala produktioner efter lansering. En webbplats blir t.ex. aldrig klar utan bör ständigt förbättras och följa förändringen i omvärlden.

Behoven och kraven hos besökaren och webbplatsägaren ändras löpande och jobbar man kontinuerligt med sin webbplats så håller den längre. Detta gäller både tekniskt och rent upplevelsemässigt.

Efter release föreslår vi på Haus att man startar man upp några förbättringsprogram. Dessa jobbar man löpande med, månadsvis eller kvartalsvis lite beroende på ambition och budget. Arbetet går till så att Haus analyserar tidigare insats och rapporterar dess effekt, sen föreslås nya åtgärder inför nästa programperiod. Nedan finns några förslag till program som Haus erbjuder.

förbättringsprogram

Sökmotoroptimering

 • Sökordsinventering
 • Teknisk analys: se hur din webbplats visas för sökmotorerna
 • Innehållsanalys med sökordsdensitet
 • Textproduktion med SEO-fokus
 • Utbildning i att skriva SEO-vänliga texter
 • Inlänkar och länkstrategi

Sökmotormarknadsföring

 • Konkurrentanalys för sökord
 • Skapa annonser
 • Uppföljning och rapportering
 • Löpande arbete med optimering av annonser

Konvertering

 • Analys av besöksflöden
 • A/B-testning

Teknisk optimering och säkerhet

 • Prestandaanalys (Hastighet/laddningstid)
 • Lasttest
 • Säkerhetstest och intrångsbevakning