Vår digitala process

Vi har en process för digitala projekt, som behandlar såväl kommunikativa som tekniska frågor, men framförallt sätter en struktur för framtagandet av funktion, design och innehåll.

Vi inleder alla digitala projekt med ett förarbete som sätter grunden för produktionen. Förarbetet resulterar i dokument som tillsammans beskriver den tänkta nya webbplatsen. Utifrån dessa dokument får kund en bra bild över hur webbplatsen kommer att fungera och hur de olika målgrupperna kommer att tas emot.

Efter förarbetet vet vi vad det blir för typ av webbplats och då kan både våra och kundens resurser planeras. Det är viktigt att det finns en tillgänglig resurs hos kund med beslutsmandat under hela produktionen.

Innehållet är det viktigaste i hela produktionen. Haus erbjuder en webbredaktion som stöttar i bestående av en copywriter och en originalare som kan hjälpa till med produktion och populering av innehåll till webbplatsen. I denna fas designas de skisser som tagits fram under förarbetet.

Parallellt med att designen tas fram inleds backend-programmeringen. Så snart de första designelementet blir godkände drar arbetet med frontend igång. Vi programmerar enligt rådande webbstandards.

När kund acceptanstestat och godkänt leveransen av webbplatsen kan den driftsättas. Vid driftsättningen genomförs tester igen fast nu i driftsmiljön. Detta för att säkerställa att allt fungerar som det ska även i driftmiljön.

Efter releasen är det viktigt att arbetet med webbplatsen fortsätter för att ständigt förbättra webbplatsen samt öka dess livsläng. Vi erbjuder flertalet tjänster för detta, från analys till teknisk optimering samt produktion av SEO-optimerat innehåll. Läs mer om dessa under Förbättringsprogram.