Ge oss två minuter så ska vi förklara hur vi har löst den här utmaningen.

Utmaningen

Västerås stad ska inom kort lansera sitt digitala arkiv men upplever att kunskapen bland medarbetare i organisationen om vad ett e-arkiv är och varför det behövs, är låg. Det finns en utbredd okunskap om hur ett e-arkiv fungerar och många tror att det bara handlar om en massa ”gammal” information som ska arkiveras digitalt.  

Lösning

Med hjälp av en lättsam och lekfull tonalitet och ett manér som för tankarna till ett fysiskt arkiv, målar vi upp en bild av hur e-arkivet kommer att förbättra medarbetarnas vardag.