Underverk under Stockholm – en bok om Citybanan

Citybanan är ett av Stockholms största och mest utmanande infrastrukturprojekt i modern tid. En 6 km lång pendeltågstunnel, med två nya stationer, byggd rakt under Stockholm city. Självklart behöver ett sådant omfattande projekt dokumenteras. Vi formgav dokumentationen i en bok.

Uppdraget

Citybanans två stationer och sex kilometer långa tunnel under centrala Stockholm är från juli 2017 en ny sträckning för Stockholms pendeltågstrafik. Tunneln går genom berg, under vatten och på bro över land – ett oerhört utmanande arbete som pågått sedan år 2000, med byggnation sedan år 2009.

Haus fick i uppdrag av Trafikverket och projekt Citybanan att samla dokumentation och bilder till en sammanfattande bok om projektet. Boken skulle fungera som en erfarenhetsöverföring inför framtida projekt. Projektet behövde projektledning, formgivning och redaktörsarbete för uppdraget.

Lösningen

Trafikverket bistod med kapitelindelning och råtexter, som vi sedan byggde boken utifrån. Vi gav de fantastiska bilderna (plåtade av Mikael Ullén och Hans Ekestang) stort utrymme för att visa storheten i projektet. Vi lade också till en lekfull och pedagogisk dimension, genom att använda oss av ett förklarande grafiskt manér och cirklar som symboliserade själva tunneln. Resultatet blev en lättillgänglig bok på 248 sidor, spännande att läsa för både den okunnige och den väl insatte.

Boken ska finnas att läsa på Sveriges samtliga bibliotek inom en snar framtid.