Trafikverket – Vi underhåller Sverige

Trafikverket tar krafttag och upprustar järnvägen mellan Stockholm-Göteborg under fem år. Vi hjälper dem att kommunicera vad som görs med underhållande, och för kunden hittills oprövade, metoder.

Uppdraget

Trafikverket behöver på ett smart och effektivt sätt berätta för resenärerna att de nu lägger stora investeringar på att upprusta järnvägsstråket Stockholm-Göteborg, den sk västra stambanan. Anläggningen har varit belastad över sin kapacitet under många år, vilket gjort den sårbar för störningar och stopp. Syftet med informationsinsatsen är av både informativ (arbetet påverkar resenärer på sträckan) och varumärkesbyggande karaktär, då Trafikverket i samband med kommunikationen vill betona sin roll som den samhällsutvecklare som rustar järnvägsanläggningen för framtidens behov.

Vi landade konceptet ”Vi underhåller Sverige” – en tudelad konceptfras som åsyftar både att vi underhåller järnvägen – och att vi underhåller dig som resenär under tiden. Konceptet fokuserade alltså på två olika spår inom samma koncept

  • Information om underhållet
  • Underhållning av resenärerna

Vi avgränsade kommunikationsinsatsen till sträckans västra delar, Skövde-Göteborg, där underhållet är som störst just nu.

Kampanj höst 2016
Vi delade ut kaffe och folder samt bjöd på livemusik på de större tågstationerna. Samtidigt var vi synliga med en stor takfäst verktygsmobil och tillhörande vepor på Göteborgs central, banners på för målgruppen välbesökta sajter, vepor och digitala tavlor på stationerna och inlägg i Trafikverkets sociala kanaler. Vi hade även med en redaktionell sida i SJ:s kundtidning Kupé.

Kaffeevent

Vi ville underhålla resenärerna medan vi berättade om underhållet, och hade många idéer kring det här. Vi landade slutligen i att bjuda resenärer på kaffe och folder på strategiska platser, för att möta målgruppen på plats. Vi stripade upp en kaffecykel i Trafikverkets färger och budskap, och bjöd sedan morgonpendlarna på kaffe och livemusik med trubadurer i Skövde, Falköping, Herrljunga och Alingsås. Under tio dagar delade vi ut kaffe med folder till 4000 glada resenärer, och responsen var fantastisk! Under eventdagarna intervjuade vi resenärer och spred inlägg om eventet i Trafikverkets sociala kanaler.