Omställningsfonden gav oss uppdraget att hjälpa dem ta fram en ny grafisk profil som bättre speglade deras verksamhet. Vi fick generöst med utrymme att tänka nytt, och det gjorde vi.

Tidigare i år lanserades den nya profilen internt som en överraskning för medarbetarna med en stor lanseringsfest. Samtidigt gick den nya hemsidan live och en annonsering skedde i Dagens samhälle.