Kokpunkten – Sveriges första actionbad

Bakgrund

I Västerås bygger Peab Sveriges första actionbad, Kokpunkten. Det är en fartfylld upplevelse för alla åldrar förlagt över åtta våningar i ett ikoniskt gammalt ångkraftverk i Västerås. På sikt finns också planer på hotell, science center och en arena för klimat och energifrågor i byggnaden. 

Utmaning

Haus fick i uppdrag att ta fram en varumärkesplattform, visuell identitet, kommunikationskoncept, PR-strategi, samt olika kommunikationskampanjer i både print, rörlig media och digital media. Vi bidrog dessutom i arbetet med Kokpunktens inredningskoncept och tagit fram såväl idé som form och innehåll för webben, kokpunkten.se. Konceptet används idag för actionbadet, men ska på sikt kunna fungera för alla husets beståndsdelar.

Genomförandet

Vi tog fram en varumärkesplattform utifrån analyser av målgrupper, olika typer av konkurrerande upplevelser och byggnadens unika förutsättningar. Därifrån skapade vi konceptet badrenalin – namnet på det ämne som, enligt oss, bildas i kroppen när du kastar dig ut i den brantaste bana du åkt. 

Varumärkesarbetet och konceptet badrenalin fick ligga till grund för den visuella identiteten. Den är uppbyggd på två delar: En generell för byggnaden Kokpunkten och en för actionbadet, som hämtar inspiration från badmiljöns interiör och är både fartfylld och unik.  

PR-mässigt fanns det tydliga utmaningar i projektets inledning. Våra marknadsundersökningar visade att västeråsarna hade en negativ inställning till badet. Insikten var att den lokala publiken stöd var viktigt för att få starka ambassadörer och generera spridning för att nå en bredare målgrupp. För att bygga upp kännedomen och förväntningarna för Kokpunkten lät vi därför PR-arbetet fokusera på att involvera och informera västeråsarna och mälardalsborna.

Huvudkanal för den inledande kommunikationen blev sociala medier. Parallellt med detta genomförde vi lanseringskampanj som byggde på konceptet Badrenalin. Kampanjen togs ut i reklamfilm, stortavlor och på webbplatsen kokpunkten.se.

Resultat

Kännedomen om badet har stadigt ökat och spridit sig över ett större område. Postnummerundersökning i entrén visar att genomförda kampanjer ger direkt resultat på besöksströmmarna. Den inledande lokala satsningen gav en lokal publik, senare riktade aktiviteter i Stockholmsområdet ledde till fler besökare därifrån. Därtill ökar stadigt mängden besökare från hela landet. På Facebook har man idag 23 000 fans där majoriteten är den engagerade lokala publiken. Kokpunkten har en tät samverkan med sina fans på både Facebook och Instagram. I april 2015, åtta månader efter öppnandet, passerade man 100 000 besökare och är därmed en bra bit på väg mot det långsiktiga målet på 250 000 besökare per år.