Hemglass lojalitetsprogram

Hemglass hade en kundklubb som på olika sätt var omodern. Den var kopplad till ett fysiskt kort, krånglig att administrera, och gav mycket lite värde till kunderna. Tillsammans med Revide fick därför Haus Loyalty i uppdrag att utforma en ny klubb – med målet att på sikt lyfta hela företaget

Strategi och värde

Hemglass led av ett klassikt problem, men i kubik: även om varumärket är uppskattat var försäljningen ojämn, ibland närmast slumpartad. Alldeles för få kunder köpte mer än en gång per år. Målet för lojalitetsprogrammet var därför tydligt: hitta den grupp som gärna handlar hos glassbilen, och ge dem chans och anledning att återkomma flera gånger per år.

Den främsta förmånen var därmed också given. De sms-påminnelser som gått ut inför glassbilens ankomst flyttades nu in i klubben och blev det huvudsakliga skälet att gå med. Därutöver adderades generella medlemsrabatter, exklusiva medlemsvaror och ett mobilt stämpelkort med bonus på allt man handlar.

Som rekryteringskampanj infördes också en särskild rabatt på Hemglass gräddglass.

Namn, identitet och koncept

Namnmässigt arbetade vi fram två spår: det ena riktat till de vuxna, och det andra till barnen. Även om det alltid är vuxna som är medlemmar i klubben var upplevelsen för barnen viktigast, vilket gjorde att valet mellan det mer skämtsamma “Frysfacket” och det mer barnvänliga “Glasskompis” till slut blev enkelt.

Med namnet Glasskompis på plats var det dags för det grafiska. Den visuella identiteten behövde vara en förlängning av Hemglass profil, samtidigt som klubben måste få vara något eget i sammanhanget. En egen logotyp för klubben togs fram, och genom att lyfta utvalda färger ur Hemglass visuella identitet blev Glasskompis både en naturlig följd av originalet, och ett eget uttryck av det.

Glasskompis sjösattes i juni 2015. Målsättningen är att rekrytera 100 000 medlemmar under det första året. Vi ser fram emot fortsättningen.