Något vi ofta hjälper våra kunder med är att ta fram nya grafiska identiteter och profiler. En tydlig grafisk profil blir tongivande i så gott som all kommunikation företaget sänder ut och det bidrar till en enhetlig image och ett snabbare igenkännande.

För vår kund Region Västmanland har vi gjort precis det. Ihop med den grafiska profilen levererade vi en manual för hur den ska användas på bästa sätt.

Vi tycker själva att profilen blev väldigt fin, vad tycker ni?