Befibra Sverige

Stadsnät i Svealand AB blev Fibra

Utmaning

Stadsnät i Svealand AB driver och utvecklar stadsnäten i Västerås, Eskilstuna, Arboga, Hallstahammar och Strängnäs. Man arbetar för att göra nätet snabbare och att driva på konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är världens bästa och mest använda bredbandsnät!

Haus fick uppdraget att utveckla varumärkesstrategi, visuell identitet och kommunikationskoncept men också att reda ut frågan om bolagets namn. I uppdraget ingick att hantera ägarbolagens respektive förutsättningar och önskemål och inte minst tillvarata de separata varumärkesvärden som byggts upp under alla de år då stadsnäten drivits var för sig på respektive ort.

Lösning

Vi jobbade tätt tillsammans med uppdragsgivarens ledningsgrupp och representanter från ägarbolagen. Till grund för arbetet hade vi insikter om intressenter, målgrupper, erbjudandet och konkurrenter. Utifrån det insåg vi att vi behövde ta fram ett mer populistiskt namn som bättre kunde positionera bolaget och representera den ledande och innovativa verksamhet som bolaget bedriver. Valet föll på Fibra.

Arbetet med varumärkesplattformen genomfördes i workshopform tillsammans med kunden. Vi definierade erbjudande, strategier för varumärke i form av associationer och personlighet samt en varumärkesmatris för kontroll och planering. Denna varumärkesplattform blev sedan styrande för arbetet med identitet och koncept. Utifrån varumärkesplattformen jobbade vi fram bolagets nya visuella identitet.

Haus tog också fram ett kommunikationskoncept för att förpacka och presentera Stadsnät i Svealands (nu Fibras) erbjudande, nyttor och unicitet. Vi ville att konceptet skulle visualisera och dramatisera varumärkets konkurrensfördelar och personlighet och förflytta företaget mot önskad position. Samtidigt behövde vi ge målgruppen ett värde för att fånga deras uppmärksamhet. Konceptet utgår ifrån insikten om att konkurrenter till Fibra jobbar hårt med bindningstider, inlåsning av kunder och att skapa vinst för sina ägare. Fibra däremot, som kommunägt bolag, står för öppenhet och tillgänglighet för alla invånare. Konceptet kallar vi ”Befibra Sverige”.

Utifrån konceptet genomförde vi en lanseringskampanj för att presentera det nya varumärket, med bland annat en ny webbplats, TV-reklam, DR och PR-aktiviteter.