Fibra

Kännedomskampanj

Utmaning

Fibra i Mälardalsregionen är ett av Sveriges största bredbandsnät, samägt av kommunerna i Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga.

Haus fick uppdraget att genomföra en långsiktig kännedomskampanj för att visa att det finns ett världsledande, kostnadseffektivt fiberalternativ, som redan är betalt av kommunernas skattebetalare. Det långsiktiga målet var att etablera Fibra som det självklara valet och förklara dess högre syfte på ett enkelt sätt, utan att fastna i tekniska detaljer.

Lösning

Vi valde att poängtera hur Fibra kopplar ihop människorna i regionen och samtidigt slå an en känslomässig sträng genom att visualisera nätets spridning i de orter där målgruppen känner igen sig och själva bor. ”Från dig till dig” handlar om att ta del av något som redan är ditt, men också om en kollektiv gemenskap som blir större ju fler vi är – från dig, till dig, till dig…

Kampanjen har fått stor räckvidd genom en mix av stripade servicebilar, bussreklam, stortavlor och filmer på Facebook som alla utgår från samma koncept med lokal anpassning.