Hello! Is it me you’re looking for?

Hur pratar ett cykelställ som inte har några vänner? Som helst av allt bara vill umgås med sina tvåhjulade fränder men hela tiden misslyckas med att skapa kontakt?

Utmaningen

Vissa av stans cykelställ är konstant fullbelagda. Dels för att många västeråsare långtidsparkerar och dels för att man inte vet att det finns andra ställ i närheten. Konsekvensen blir förstås att parkeringen blir osäker (eftersom det är för trångt för att låsa fast cykeln ordentligt) och att våra gator blir stökiga och mindre tillgängliga.

Lösningen

Möt det kärlekskranka cykelstället! Vi lät cykelställen själva föra sin talan och berätta för cyklisterna om problemen med att parkera i ett fullt ställ, och vad du kan göra istället. Vi skippade på så sätt pekpinnarna och använde oss av nudging (det vill säga att uppmuntra ett beteende snarare än att avskräcka ett annat).

Hemma hos studenterna

Majoriteten av långtidsparkerarna bor i de närliggande studenthusen. Varför vi förstås riktade in oss särskilt på dessa. I en första fas satte vi upp affischer i trapphusen där deras nuvarande ställ gjorde slut. För att i nästa steg låta det tomma stället erbjuda dem en parkeringsplats hos sig.

Skyltar, cykelspår och sadelskydd

Eftersom en stor del av målgruppen inte vet att det finns andra, rymligare ställ att parkera cykeln i, passade vi på att guida dem dit. Längs vägen möttes cyklisterna av uppmuntrande skyltar (på både ställ och mark) och sadelskydd.

Tinder

Vad kan ett ensamt cykelställ som vill träffa nya vänner göra annars då? Jo, det kan Tindra förstås. Sagt och gjort, vi skapade en utförlig Tinder-profil som satte oss i direktkontakt med vår målgrupp. Intimare kan det knappast bli.