Haus_logo_vit
Policy kring hemarbete


OMFATTNING AV HEMARBETE 2

ARBETSMILJÖ OCH ARBETSSKADA 2

TILLGÄNGLIGHET, FYSISKT OCH DIGITALT 3

HANTERING AV INFORMATION 3

ÖVRIGT 3

Om du saknar någon information i detta dokument eller upptäcker några fel, skicka ett mail till robert@haus.se

OMFATTNING AV HEMARBETE


Det finns ett stort värde i att vi finns på arbetsplatsen under arbetstid för att bidra till samarbete, kunskapsutbyte och social gemenskap. Vi ser att du är på plats på kontoret minst tre dagar i veckan, i den mån det är möjligt bör du vara på plats på måndagar. Övriga dagar har du möjlighet att arbeta på annat ställe än på något av våra kontor (“hemarbete”). Om du önskar att utföra dina ordinarie arbetsuppgifter på annan plats än kontoret ska detta meddelas din närmsta chef och din arbetsgrupp. Det ska även läggas in i din kalender om du arbetar på kontoret eller hemma. Hemarbete ska ha en kort varaktighet, t ex en dag.

Hemarbete får endast ske inom Sverige.


Vid behov av att långvarigt arbeta hemifrån behövs detta godkännas av din närmsta chef och överenskommelse om distansarbete upprättas.


ARBETSMILJÖ OCH ARBETSSKADA


Arbetsmiljölagen gäller även vid hemarbete. Haus möjlighet att ha insyn och kontroll över arbetsplatsens utformning försvåras dock vid hemarbete. Vid hemarbete ansvarar därför du själv för att platsen där arbetet utförs är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt, viktigt att detta stäms av löpande med din närmaste chef. Haus bekostar inte arbetsverktyg utanför den ordinarie arbetsplatsen.

Viktigt att du tillsammans med din chef säkerställer att:


 • det finns rutiner kring kommunikation och socialiserisering med din chef, dina kollegor och kunder

 • du har tillgång till alla programvaror och dokument som du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter

 • du har en ergonomisk arbetsställning och möjlighet att variera din arbetsställning

 • möjlighet att arbeta ostört och kan skilja mellan arbete och fritid


Även om du arbetar hemifrån är det viktigt att ta pauser och röra på sig.


Haus arbetsskadeförsäkring gäller vid hemarbete. Dock enbart under tid som arbete utförs. Skadar du dig i hemmet till följd av annat än det utförda arbetet täcks det inte av Haus arbetsskadeförsäkring utan för att försäkringsskydd för detta ska finnas måste du ha en egen olycksfallsförsäkring. En sådan försäkring bekostas av dig privat.

Du ansvarar även för att ha en hemförsäkring mot skador som kan uppkomma vid brand, inbrott eller motsvarande.


TILLGÄNGLIGHET, FYSISKT OCH DIGITALT


Vid hemarbete ska du vara nåbar på e-post/slack/telefon och andra digitala kanaler som verksamheten använder under samma arbetstid som gäller på kontoret samt delta på möten via länk eller telefon. Vi uppmuntrar till att ha webbkameran igång under möten.


Haus betalar endast resor från din ordinarie arbetsplats till exempelvis kunder.


Hemarbete är inte ett sätt att lösa sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, bristande barnomsorg eller annan frånvaro. Sjukdom skall således rapporteras som sjukdom och inte ersättas med hemarbete. Samma gäller vård av barn.


HANTERING AV INFORMATION


Information som tillhör arbetsgivaren ska hanteras med samma säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen.


ÖVRIGT


Nedan är en telefonlista på närmast anhöriga eller ICE.


Namn


Närmast anhörig

Telnr anhörig

Andreas Östman


Johanna Östman

0704-807433

Dan Berggren


Anna Resjö

0702-497754

Daniel Bjerneholt

Gabriella Lindelöw


Linda Forsell

Johan Lindelöw

073-3010118

070-492 46 51

Jakob Westman


Jessica Ranefall

070-4788187

Jani Muikku


Eija Muikku

073-529 78 60

Jesper Benon

Johan Tervald


Yvonne Benon

Marie Tervald

070-733 48 36

072-0836228

Jonas Granström


Johanna Granström

073-448 15 42

Jonas Landgård


Hanna Amberntsson

070-434 33 55

Jonatan Strömberg

Lina Hagberg


Per Strömberg

Keyvan Dabiri

072-5082268

072-521 50 90

Linea Lindström


Lilian Lindström

073-694 83 40

Magnus Holby


Sara-Josefina Holby

072-080 71 18

Maria Hjelm

Mattias Andersson


Magnus Hjelm

Louise Andersson

076-7871744

0709-547994

Mervi Brobeck


Christian Brobeck

073-7079118

Mikael Sakar


Viktoria Fresk Sakar

0730-609055

Oskar Harrysson

Robert Brodén


Petra Löfgren

Malin Brodén

070-939 14 65

070-3095164

Simon Cordts


Ann-Sofie Ersson

073-760 09 34

Sofia Francén


Anders Sjöstrand

070-287 89 51

Tim Cifuentas Vargas

William Möller


Maria Cifuentas Vargas

073-725 14 22

Jakob Gauffin


Emma Eklöw Larsson

076-164 12 83

Niklas Malmqvist


Carolina Malmqvist

070-6363766

Jennifer Gosch

Viktoria Brandel


Lillewi Forsberg

Marcus Brandel

072-019 31 79

070-309 46 56

Isabelle Engström


Joacim Andersson

070-777 91 19

Erik Wallmark


Ellinore Levinsson

070-980 39 84

Jakob Johansson


Sören Johansson

070-374 31 47


Johanna Bertils
Tim Hatz


Anton Hatz

073-6894992

Kim Korte


Sandra Korte

073-6909013


FÖRETAGSFAKTA 3

ÖVERGRIPANDE FUNKTIONER 4

INTERNA FORUM 5

INTERNA KOMMUNIKATIONSKANALER 6

VETT & ETIKETT 6

ARBETSTID 7

LÖN 7

SEMESTER OCH ANNAN FRÅNVARO 8

TIDRAPPORTERING 9

TRYGGHET OCH FÖRMÅNER 10

Löneväxling 10

Friskvårdsbidrag 10

Massage 10

Terminalglasögon 10

Personalcyklar 11

Frukt och kaffe 11

Tidningar 11

Comfort Hotel, Västerås 11

Golf och paddel 11

Haus Life 11

RESOR OCH UTLÄGG 12

Utlägg 12

Resekostnader 12

P-plats 12

Milersättning och traktamente 12

ARBETSREDSKAP 13

Mobiltelefon & telefonabonnemang 13

Dator 13

Övriga arbetsredskap och programvaror 13

Datapolicy 13

DATA 13

Ansvar/kontakt 14

Backup 14

Lösenord 14

LOKALERNA 14

Larm 14

Brand 14

FORMALIA 15

Sekretess 15

GDPR 15

Privata jobb 15

Födelsedagar 15

Om du saknar någon information i detta dokument eller upptäcker några fel, skicka ett mail till robert@haus.se


FÖRETAGSFAKTA


We are Haus AB Organisationsnummer: 556907-4627 VAT-nr: SE556907462701


Haus Grow AB Organisationsnummer: 559227-8088 VAT-nr: SE559227808801


Haus Society AB Organisationsnummer: 559227-8039 VAT-nr: SE559227803901


Haus Tech AB Organisationsnummer: 559227-8054 VAT-nr: SE559227805401


Adresser etc.

Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås

Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm

Växelnummer: 021-4440400 Webb: haus.se

Facebook: facebook.com/hauskommunikation Instagram: instagram.com/haus.se/

LinkedIn: linkedin.com/company/haus-se


Wifi

För anställda (Haus): Hau5life? För gäster (Haus guest): surfamer!


image


ÖVERGRIPANDE FUNKTIONER


Styrelse/Ägare (tillika firmatecknare)

Andreas Östman (ordförande), Daniel Lindstedt, Mikael Sakar, Robert Brodén och William Möller.


We are Haus

VD: Robert Brodén Ekonomi/Controller: Maria Nilsson


Ansvariga affärsområden Society: Robert Brodén Strategy: Magnus Holby

Grow: Mikael Sakar (Lina Hagberg) Tech: Jonas Landgård

Webien: Daniel Lindstedt (Jonatan Strömberg) Web: Johan Tervald

Invst: Andreas Östman


Ansvariga kontor

Västerås - Robert Brodén/Maria Nilsson Stockholm - Mattias Andersson/Lina Hagberg


Ledningsgrupp i den löpande verksamheten i kommunikationshuset

Robert Brodén, Lina Hagberg, Jonatan Strömberg, Maria Nilsson, Jonas Landgård, Johan Tervald och Magnus Holby.


Ledningsgrupp för nya verksamheter inom kommunikationshuset

Robert Brodén, Mikael Sakar och William Möller


INTERNA FORUM


För att kontinuerligt informera och utveckla företaget har vi olika interna forum.


Gemensam måndagsfrukost

När: Varje måndag ca 08:15-08:45 Vem: Alla

Ansvarig: Enl. rullande schema

Frivilligt för alla som vill så bjuder Haus på frukost varje måndag. Sker på Västeråskontoret.


Gemensamt fredagsfika När: Varje fredag 15:00 Vem: Alla

Ansvarig: Enl. rullande schema

Frivilligt för alla som vill så har vi fredagsfika. Sker både i Västerås och Stockholm.


Ledningsgruppsmöte kommunikationshuset

När: Varje måndag 13.00-14.00

Vem: Ledningsgrupp (befintliga verksamhet)


Ledningsgruppsmöte nya verksamheter i kommunikationshuset

När: Varje fredag 12:00-13.00

Vem: Ledningsgrupp (nya verksamheter)


Kvartalsmöte När: Varje kvartal Vem: Alla Ansvarig: Robert

Obligatoriskt, Robert går igenom budget, ekonomi och övrig företagsinformation. Måndagsmöten, morgonmöten, fredagsmöten etc sker på lite olika sätt inom resp affärsområde.


INTERNA KOMMUNIKATIONSKANALER


Den dagliga kommunikationen sker via Slack (wearehaus.slack.com).

Slack kan laddas ner i Appstore. Det finns flera olika kanaler i Slack att kommunicera via. Stäm av med närmaste chef vilka kanaler du bör tillhöra.

#hela-hauset används för information till samtliga anställda.


Som anställd hos Haus förväntas du vara aktiv på Slack under arbetstid. Vi använder Googles plattform för mail, kalender och digitala möten.

Haus har en växelfunktion hos Tele2 som används för att koppla samtal mellan medarbetare. Appen hittar du i appstore och heter Tele2 Växel. För att underlätta för andra har du möjlighet att sätta status så som i möte etc.


VETT & ETIKETT


På Haus finns varken receptionist, sekreterare eller vaktmästare. Här hjälps vi åt och det förväntas av samtliga.


Vi har rullande veckoschema både i Västerås och Stockholm där ett par anställda har lite extra ansvar för köket. Då ingår bland annat att plocka fram/undan frukost på måndagar, hålla koll på diskmaskin, kaffe- och tekokare och att det är snyggt och rent i köken. Tömma kylskåpet samt gå ut med sopor och återvinning vid behov. Men framförallt glöm inte fredagsfikat.


Vi sorterar plast, papper, kartong, batterier etc. Speciella utrymmen för detta finns på respektive kontor.


På kontoren finns både fasta och touchdown platser. På de fasta platserna ska det vara ordning och reda vid hemgång, vid touchdown platserna ska allt vara undanplockat så att nästa person kan sätta sig där.


Mötesrum och andra gemensamma utrymmen ansvarar vi alla för. Efter möten ska disk plockas undan, borden torkas av och rummet ställas i ordning.


Om du lämnar något av kontoren sist så är det viktigt att du säkerställer att du larmar på korrekt för att försäkringen ska gälla. Kommer du först på morgonen är det trevligt om du sätter på kaffe och tevatten till dina kollegor samt tar en liten runda och säkerställer att det är snyggt på kontoret.


ARBETSTID


Ordinarie arbetstid är 40 timmar per helgfri vecka exkl. lunch om ingenting annat är överenskommet. Vi har flexibla arbetstider, du fördelar själv dina 40 timmar under veckan men förutsätts vara tillgänglig/på kontoret under tider då kollegor eller kund kan behöva få tag på dig.


Alla har möjligheten att jobba hemifrån eller från annan plats, det förutsätter dock att du har jobb att göra. Har du inte det förväntas du vara på plats på kontoret.


Dag före röd dag arbetar vi 6 timmar.


Ingen övertidsersättning utgår. Om någon av oss ständigt eller under en viss period arbetat mycket, tas det upp med närmaste chef. Vår verksamhet ska bygga på att vi har en sund balans mellan engagemang i jobbet och en meningsfull fritid.


Har du barn under 8 år har du rätt att gå ner i arbetstid med max en fjärdedel. Detta ska kommuniceras med närmaste chef i god tid. Lönen samt pensionsavsättning justeras efter din arbetstid. Övrig önskan om deltid förhandlas med närmaste chef.


Resor mellan kontoren, som inte görs för specifika kunder, räknas som arbetstid förutsatt att du har möjlighet att arbeta under resan. Resor till och från arbetsplatsen räknas inte som arbetstid.


LÖN


Lön betalas ut den 25:e varje månad (om detta är en helgdag betalas lönen ut närmaste vardag innan) för innevarande månad. Frånvaro dras månaden efter. Lönespec skickas digitalt genom Kivra.

Du är ansvarig för att rätt skatt dras från din lön. Vilken skattetabell som ska användas ser du bl.a. på din A-skattesedel som du hittar här.


Semestertillägg betalas ut inför kommande semester som en engångssumma, juni varje år.


Medarbetare har rätt till lönesamtal en gång per år. Löneåret är första januari till sista december. Ansvarig är närmaste chef.

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter till våra medarbetare och ber er därför hålla oss uppdaterade vid eventuell flytt, namnändring etc. Det är även viktigt att vi har kontaktuppgifter till någon närstående ifall det skulle ske en olycka, vänligen fyll i ICE. Meddela din närmaste chef samt Maria vid förändringar.


SEMESTER OCH ANNAN FRÅNVARO


Semesterrätt 25 dagar per år (första april-sista mars), om inget annat är överenskommet. Det är dock bara semester som är intjänad som ger rätt till semesterlön. 1 april varje år får du tillgång till de dagar du tjänat in under föregående semesterperiod. Haus ger den anställde möjlighet att ligga minus max 10 semesterdagar per år. Eventuella minusdagar dras när du får nya semesterdagar 1 april.


Du är tvingad till att ta ut minst 20 dagar per år, semesterdagar utöver det kan sparas till kommande semesterår. Semesterdagar får sparas max i 5 år. Tas dagarna inte ut så betalas de ut i pengar.

Semester tas ut om heldagar. Ska du vara ledig mindre än en arbetsdag prata med din närmaste chef.


Längre föräldraledigheter ska ansökas hos din närmaste chef senast 2 månader innan beräknad datum då ledigheten börjar. Enligt lag är de 120 första dagarna av din föräldraledighet semestergrundande.


Längre tjänstledigheter ska godkännas av din närmaste chef senast 3 månader innan beräknat datum då ledigheten börjar. Tjänstledighet är inte semestergrundande. Ansökan om tjänstledighet ska ske skriftligt.


Vi tillämpar lagstadgade regler för sjuklön. Sjukdom och VAB anmäls till närmaste chef och arbetsgrupp samt rapporteras i Marathon. Vid sjukdom mer än 7 dagar krävs läkarintyg.


Ledighet för begravning och flytt hanteras som övrig ledighet/frånvaro.


Semester och annan frånvaro ska godkännas av närmaste chef och ska informeras till planeringsansvarig. Semester/Frånvaro ska läggas in i följande dokument samt rapporteras i Marathon: Semester

Att säga upp sig

Uppsägning ska ske skriftligt till affärsområdeschefen.


TIDRAPPORTERING


Alla medarbetare ska tidrapportera i Marathon (finns även app för mobilen). Vi tidrapporterar alltid sanningen: dvs. vi gör ingen värdering av tiden vi jobbar.


Tiderna ska registreras löpande och ska vara inlagda och godkända senast måndag morgon innan måndagsmötet. Vid månadsskifte ska månadens tider vara klara senast dagen efter månadsavslut.


När vi rapporterar fyller vi i följande information:

Projekt – vilken kund och projekt har jag jobbat med Kod - roll i projektet

Timmar - hur lång tid jobbade jag med aktiviteten (vi avrundar alltid tidrapport till 0,25h) Kommentar – vad har jag faktiskt gjort, förklarande text för främst projekt- och produktionsledning


För att godkänna din tidrapport kryssar du i Slutförd.


image


Frånvaro rapporteras i Marathon. Vid semester eller annan längre frånvaro ska detta rapporteras i förväg. Detta rapporteras på projekt CARE0001 Frånvaro.


Dessa koder används vid frånvaro:

930 - Semester

960 - Sjukdom

961 - VAB

962 - Föräldraledighet

963 - Tjänstledighet/Obetald frånvaro


Restid rapporteras på separat kod i Marathon.


Society/Strategy

ALL tid rapporteras, se instruktioner i följande dokument: Tidredovisning Society


Grow

Vi rapporterar endast tid på externa projekt, spec. & sponsorprojekt samt frånvaro. Tid rapporteras i projektsystemet Asana.


Tech/Web/Webien

Vi rapporterar endast tid på externa projekt, spec. & sponsorprojekt samt frånvaro.


TRYGGHET OCH FÖRMÅNER


Haus försäkrar de anställda både mot olycksfall på arbetsplatsen (TFA) samt vid dödsfall (TGL). Pension betalas in i enlighet med bolagets trygghetspolicy om inget annat är överenskommet. Läs mer om försäkringar och pension här.

Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar Sofia Myhrman: sofia.myhrman@lfbergslagen.se, 021-13 76 46


Löneväxling


Som fast anställd på Haus har du möjlighet till löneväxling, dvs avstå från lön för en högre pensionsinbetalning. Premieinbetalningen för pensionen räknas upp med differensen mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensioner (fn 31,42%-24,26%=7,16%). Läs mer om löneväxling i Haus Trygghetspolicy.


Privat sjukvårdsförsäkring

Samtliga fast anställda ansluts till en gruppsjukvårdsförsäkring hos Länsförsäkringar. Läs mer om försäkringen i Haus Trygghetspolicy och Länsförsäkringars presentation här. Försäkringen betalas av Haus men medarbetaren förmånsbeskattas med 60% av premien vilket fn motsvara 331 kr. Detta innebär ca 100-150 kr lägre i nettolön varje månad för den anställde. Vill du ej ha sjukvårdsförsäkringen måste du meddela detta till din närmaste chef.

Friskvårdsbidrag


Samtliga fast anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag om 2 500 kr ex moms per år. Kvitto på friskvård lämnas till ekonomiansvarig som betalar ut det som ett utlägg. Det går inte att spara friskvårdsbidraget mellan åren. För att se vilka aktiviteter som räknas som friskvård se Skatteverkets lista.

Massage


Haus erbjuder massage till subventionerade priser. I Västerås använder vi oss av Jimmie Söderquist Massage (https://www.jimmiesoderquist.se/) och i Stockholm använder vi muskelakuten.se. Haus betalar hälften av kostnaden för massage och den anställde står för andra hälften. En gång i månaden kommer en massör till kontoret och erbjuder massage på plats. Detta bokas på respektive massörs hemsida. Huvudprincipen är att varje anställd får boka en tid per tillfälle, finns det lediga tider dagen innan massören kommer har den anställde möjlighet att boka in fler tider vid samma tillfälle. Massage på kontoret räknas inte som arbetstid.

Terminalglasögon


Om en anställd är i behov av terminalglasögon för sitt arbete ersätter Haus kostnaden för undersökningen samt ersätter glas och bågar upp till 500 kr. För att få ersättning krävs intyg från optiker. Bidraget gäller inte vanliga glasögon, kontaktlinser eller besök hos optiker. Förnyat bidrag kan utgå först efter 36 månader och kräver intyg från optiker att byte är önskvärt.


Personalcyklar


Som fast anställd på Haus har du möjlighet att leasa upp till två cyklar. Betalning sker genom bruttolöneavdrag från lönen varje månad samt att den anställde får ett tillägg på lönen med ett lägre förmånsvärde. Mer information hittar du här.

Frukt och kaffe


Frukt, kaffe och te köps in till kontoret (med uppehåll under sommaren). Finns det bröd, fil mm kvar efter frukosten på måndagar är det fritt fram att ta av det. Ska du ha möten så är det upp till den anställde själv att köpa in mat, fikabröd etc till mötet. Kvitto på inköpen lämnas in i form av utlägg till ekonomi- ansvarig. Glöm ej skriva namn på alla deltagare. Vi handlar inte på faktura från hotellobbyn på S7.

Tidningar


VLT- finns att läsa digitalt.

Resumé - kommer i pappersformat till Västerås och finns att läsa digitalt. Vi prenumererar även på Resumé Insikt.

Dagens Industri - finns att läsa digitalt. Inlogg till tidningar finns i LastPass.

Comfort Hotel, Västerås


I Västerås har vi rabatt på boende och frukost på Comfort Hotel. Uppge att du arbetar på Haus vid bokning.

Golf och paddel


Haus har starttider/green fee-checkar på Skerike samt Frösåker golf. Du har även möjlighet att boka paddelbana på Frösåker.

För mer information kontakta Daniel Lindstedt.


Haus Life


Alla mår vi bra av personlig utveckling i livet. Av sånt vi växer av även utanför jobbet.


Därför kommer vi då och då bjuda alla medarbetare på olika föreläsningar, testa-på-saker, workshops och annat. Vi vet inte exakt vad det hela tar vägen – men vi siktar på roliga, tankeväckande, inspirerande och i bästa fall livsavgörande stunder tillsammans.


Målet är att vi har minst en träff per kvartal.

Vid varje tillfälle får du ta med en vän eller familjemedlem om du vill. Haus Life är frivilligt och sker utanför arbetstid.


RESOR OCH UTLÄGG


Utlägg


Ska alltid godkännas av närmaste chef eller projektledare innan inköp görs. Kvitton lämnas till ekonomi. Viktigt att det framgår vem som har gjort utlägget samt vilket projekt det avser eller om det är internt.

Avser utlägget mat, fika och/eller dryck är det viktigt att ange namn på de personer som varit med samt anledningen till representationen. Utlägg betalas ut löpande till det bankkonto som uppgetts för lön.

Resekostnader


Arbetsrelaterade resor kan köpas på faktura via SJ. Använd den här länken för att registrera dig hos SJ. www.sj.se/sv/foretag/skapa-konto-sj-biz.html#/


Företagsnamn: We are Haus AB Kundnummer:

Haus Web AB: 971813 Haus Society AB: 971815 Haus Tech AB: 975564 Haus Grow AB: 971814


Om du redan har ett konto hos SJ så kan du gå in under min sida och välja “anslut till ett företagsavtal” och använda kundnummer och företagsnamn enligt ovan.


När du sen registrerat dig kommer du kunna välja “boka med företagsavtal” på sj.se och i SJs app när du bokar. Obs! Du måste vara inloggad för att du ska kunna välja företagsavtal.

P-plats


Haus har ingen tillgång till parkeringsplatser för medarbetarna.


Milersättning och traktamente


Resor med egen bil ersätts med 30 kr/mil och betalas ut i samband med lön. 18,50 kr/mil av de 30 kr är skattefria, allt utöver är en förmån som den anställde betalar skatt för. Du fyller i en körjournal som du hittar här. Skriv under körjournalen och lämna till ekonomi. Ersättning utgår ifrån din ordinarie arbetsplats.


Vid tjänsteresor utgår ersättning motsvarande utlägg. Traktamente utgår enligt Skatteverkets regler.


ARBETSREDSKAP


Mobiltelefon & telefonabonnemang


Haus tillhandahåller mobiltelefon (iPhone) och abonnemang (Tele2) som arbetsredskap. Den anställde ska se till att mobilen skyddas i form av skyddsglas samt skal.

Kvitton på skyddsglas och mobilskal lämnas in som utlägg till ekonomiansvarig (kostnaden för mobilskal bör inte överstiga 600 kr inkl moms).


När du ska få en ny telefon har du möjlighet att uppgradera till en annan modell mot en privat kostnad.


I abonnemanget ingår surf för 20 GB per månad. Den anställde förväntas vara uppkopplad på wifi på kontoret och hemma. Om du vid något tillfälle behöver mer data utöver det skickar du SMS till 72661 med koden EUGB10.


För att kolla datamängd skicka SMS-kod DATA till 72661.


Om du har köpt extra mobildata eller gjort något annat köp via ditt abonnemang så kommer ekonomi att dras på lönen. Om köpet är kopplat till arbete och inte ska dras på din lön måste du meddela detta till ekonomi.


När du får en ny telefon eller slutar på Haus ska mobiltelefon och laddare lämnas tillbaka. Detta gäller även om du har uppgraderat till en annan modell.

Dator


Haus tillhandahåller för arbetsuppgiften lämplig dator. Medarbetaren ansvarar för att ta hand om datorn på bästa sätt och att inte installera skadlig programvara för datorn. Dataväska eller liknande skydd för att transportera datorn köps av den anställde och kvitto lämnas till ekonomiansvarig.


När du får en ny dator eller slutar på Haus ska datorn, laddare och andra tillbehör lämnas tillbaka.


Övriga arbetsredskap och programvaror


Stäm av med din närmaste chef vid behov av andra arbetsredskap eller programvaror.


Datapolicy


Separat datapolicy finns på Google drive och ska undertecknas av alla anställda. Datapolicyn hittar du här.


DATA


Ansvar/kontakt


Inköp – Respektive affärsområdesansvarig

Google (kalender, mail, konto etc) – Externt: Robin Tannenberg, Macmaster Backup/Servrar – Externt: Robin Tannenberg, Macmaster

Datasupport och inköp av produkter – Externt: Robin Tannenberg, Macmaster


Kontaktuppgifter Robin Tannenberg: robin@mcmaster.se, 076-000 14 14


Backup


Backup av din dator sker automatiskt. Om något inte fungerar eller om det visas felmeddelanden så meddelar du det till Robin på MacMaster.

Lösenord


För hantering av lösenord/inloggningar använder vi oss av LastPass. Respektive bolag har eget konto, ansvarig för detta är respektive affärsområdesansvarig.

Skrivare


Följ manualen nedan för att koppla din “plupp” till skrivaren.


https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQqbnykL6ooeg1lUBFWy8ozeWprPspoXeYDBzZ9JD82eZ_4VOyZdlxwB7D Z5xMLXNV6mdNpvrCdmYya/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


LOKALERNA


Larm


Skulle larmet i lokalen utlösas av misstag, ring i följande ordning:

Larmbolaget ringer nämligen dessa personer i nämnd ordning för att stämma av att allt är ok.


Västerås

Robert Brodén (0703-98 51 51), Daniel Lindstedt (0707-40 88 82), Andreas Östman (0707-36 54 50)

Stockholm

Mattias Andersson (0708-34 26 66), Jesper Benon (0737-08 55 06), Linea Lindström (0739-32 22 21)


Brand


Västerås

Vid brand eller vid behov av utrymning av lokalen finns två utgångar vid trapporna på gavlarna på huset. Använd inte hissen. (vid båda utgångarna samt mitt i lokalen finns även brandsläckare).

Evakueringskarta finns i entrén på kontoret. Kolla denna så att du vet var återsamlingsplatsen är.


Stockholm

Vid brand eller vid behov av utrymning av lokalen finns två utgångar (Entrén och utgången mot Söder Mälarstrand) (vid båda utgångarna finns även brandsläckare):

Evakueringskarta finns i entrén på kontoret. Kolla denna så att du vet var återsamlingsplatsen är.


FORMALIA


Sekretess


För vår och Haus skull är det viktigt att vi alla tillvaratar Haus intressen och iakttar tystnadsplikt beträffande Haus egen affärsinformation liksom information som rör våra kunder. Sekretessen är viktig att betona i avtalen med kunderna. Vi tänker på att det är andra än vi som vistas i lokalerna.


Fullständig information finns i Allmänna anställningsvillkor som alla anställda signerar vid anställning. Dokument finns här.

GDPR


För vår att kunna driva vår verksamhet lagrar vi viss data om vår anställda. Exakt vad och hur framgår av våra Allmänna anställningsvillkor. Dokument finns här.

Privata jobb


Ibland får vi förfrågningar om att göra jobb privat. Projekt och arbeten som konkurrerar med den verksamhet som Haus bedriver, åtar vi oss inte som privatpersoner. Informera och rådgör alltid med affärsområdesansvarig om ni genomför privata jobb.

Födelsedagar


Företaget uppvaktar endast vid 10-talet jämna födelsedagar.

image


Allmänna anställningsvillkor – We are Haus AB (556907-4627).


§1. Konkurrens

Det är av stor vikt för Haus, dess kunder och dess anställda, att den Anställde vare sig direkt eller indirekt använder den kunskap om tjänster och metoder som utvecklas i projekt bedrivna inom We are Haus AB för att konkurrera med eller på annat sätt skada We are Haus AB.


Den Anställde får inte, utan medgivande från We are Haus AB, under anställningstiden inneha anställning, aktivt eller passivt driva rörelse eller deltaga i projekt, som direkt eller indirekt konkurrerar med eller på annat sätt skadar We are Haus ABs verksamhet.


§2. Annan verksamhet

Under anställningstiden får den Anställde inte åtaga sig uppdrag av art eller omfattning som kan inverka negativt på fullgörandet av dennes skyldigheter enligt detta avtal.


§ 3. Tystnadsförbindelse

Den Anställde förbinder sig, genom undertecknandet av detta avtal, att under inga omständigheter delge eller på annat sätt informera tredje man om något som är av konfidentiell natur eller ej är allmänt känt och som den Anställde i samband med sitt arbete fått erfara om fysisk eller juridisk person, We are Haus ABs arbetsmetoder eller affärsförhållanden samt resultat av projektarbete, bedrivet av We are Haus AB.


Denna tystnadsförbindelse gäller även sedan anställningen upphört.


§ 4. Immaterialrättigheter: upphovsrätt och därtill närstående rättigheter m.m.

Samtliga rättigheter till de immateriella verk, metoder, verktyg, dokument etc som den Anställde under sin anställning i We are Haus AB har producerat/ kommer att producera, eller på annat sätt medverkar till framställning av, tillhör We are Haus AB. Med samtliga rättigheter avses bland annat, men inte endast, äganderätt, upphovsrätt och till upphovsrätten närstående rättigheter samt patent- och fotografirätt. Inga rättigheter till verk, metoder, verktyg, dokument etc. tillkommer sålunda den Anställde.


We are Haus AB äger ensamt rätt att påtala intrång i rättigheterna.


§ 5. Utrustning mm.

Den Anställde ansvarar för de handlingar och den utrustning denne anförtrotts av We are Haus AB. När anställningen upphör skall de handlingar och den utrustning denne anförtrotts eller producerat återlämnas. Vid anställningens upphörande är den Anställde även skyldig att till We are Haus AB överlämna samtliga originalhandlingar, manuskript, promemorior, kopior, avskrifter, böcker, datorprogram och annat material som rör anställningen. Den Anställde är ansvarig för de skador eller förluster som uppkommer till följd av uppsåt eller grov oaktsamhet.


§ 6. Programvaror och filhantering

We are Haus AB har licens för att använda programvara för datorer från flera utomstående företag. We are Haus AB äger inte denna programvara eller tillhörande dokumentation och har utan tillstånd från programvaruutvecklaren inte rätt att reproducera den utom för säkerhetskopiering. Med hänsyn till klient/server- och nätverksprogram ska den Anställde använda programvaran endast i enlighet med licensavtalen.


Den Anställde får inte ladda ner eller ladda upp illegal programvara eller filer via Internet. Enligt lagen om upphovsrätt, kan personer som är inblandade i illegal produktion eller distribution av programvara eller filer ställas till svars med straffpåföljder som böter eller fängelse.We are Haus AB 556907-4627


Sigurdsgatan 23

721 30 Västerås


Luntmakargatan 52

113 58 Stockholm


+46 (0)21 444 04 00

always@haus.se

imageOm den Anställde får kännedom om missbruk av programvara eller tillhörande dokumentation hos We are Haus AB ska detta direkt meddelas till närmaste chef. Vid tveksamheter angående inköp eller huruvida det är tillåtet att kopiera och använda en given programvara, kontakta din närmaste chef eller IT-ansvarig.


§ 7. Samtycke till hantering av personuppgifter.

Den Anställde samtycker till att We are Haus AB, personuppgiftsansvarig, behandlar och publicerar hens personuppgifter i enlighet med:


We are Haus AB får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, bankuppgifter, e-postadresser, telefonnummer, bilder, filmer, uttalanden, allergier, kontaktuppgifter till ICE, information kopplat till den Anställdes CV, klädstorlekar och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.


We are Haus AB får publicera följande personuppgifter i de kanaler som We are Haus har kontroll över: namn, bilder, filmer, CV, uttalanden, adresser, telefonnummer och e-postadresser.


We are Haus AB är inte skyldig att meddela den Anställde när publicering av personuppgifter sker.


Den Anställde har rätt till information om de personuppgifter som We are Haus AB behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Den Anställde måste göra en undertecknad ansökan till We are Haus AB för att få denna information.


Den Anställde har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som We are Haus AB behandlar om den Anställde. Den Anställde måste göra en undertecknad ansökan till We are Haus AB för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. We are Haus AB raderar personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.


We are Haus AB har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i vår säkerhetskopiering.


Den Anställde har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Den Anställde måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke.


Den Anställde har möjlighet att lämna klagomål avseende We are Haus AB till tillsyningsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling.


We are Haus AB 556907-4627

Sigurdsgatan 23

721 30 Västerås

Luntmakargatan 52

113 58 Stockholm

+46 (0)21 444 04 00

always@haus.se

Utskriftsdatum

2023-01-04

Sid 2 (2)


GRUPPMEDLEM


Sjukvardsforsikring

Villkor SN 901:4


Premie


Forsakringen ersatter kostnader for

 • konsultation och behandling hos privat vardgivare

 • operation

 • hemserv1ce efter operation

 • vard efter operation - medicinsk rehab1htenng

 • hJalpmedel for tillfalligt bruk som ar till for skadans lakning

 • second opinion - fomyad medicinsk bedomnmg

 • arbetslivsinriktad rehabilitering upp till

 • behandling av beroende och missbruk med halva kostnaden

 • offentlig vard (egenavgiften), om du anvander offentliga varden i de fall sjukdomen eller besvaret ar ersattmngsbart genom forsakringen

 • resor och logi, samt resor med egen bil som uppgar till minst 20 mil

  tur och retur, vid vard i privat regi

  -lakemedel(egenavgiften)

 • sjukhusvistelse i offentlig vard, per ar upp nil

 • vaccination

 • halsokontroll var tredje ar

 • reseforsakringens sjalvrisk vid vard under tillfalhg utlandsvistelse,

upp till


Du f'ar inte ersattning for sJukdomar eller besvar som du hade mnan du tecknade forsaknngen. Men nar du har var1t behandlings-, kontroll­ och med1cmeringsfri 1 24 manader kan du fa ersattning for dessa sjukdomar eller besvar.


SJalvr1sk betalar du vid forsta vardkontakten v1d personligt besok Om det gar sju manader eller langre, sedan din senaste vardkontakt genom forsakrmgen och du soker vard for samma sjukdom eller besvar 1gen, betalar du en ny sjalvrisk.


Forsakrmgen gaiter langst manaden ut nar forsakrad fyller 67 ar.


Pa lansforsakringar.soshalsa.eu har vi samlat alla vara tjanster. Dar hittar du en lank all vardbokning och telefonnummer.


157 500kr


IOOOkr


5000kr


750kr


Om du bar fragor ar du valkommen att kontakta Maria Nilsson .

image

I..


--

--

-;!!;!!a!!!;I;!!;!

:::::::z:,s

-

iiiiiil '


image

iiiiiiii '

=§


Forsakringen galler for den forsakrade personen under forutsattning att de krav pa halsa som stalls i villkoren var uppfyllda nar den forsakrade ansokte om forsakringen. Forsakringen galler sa Hinge gruppavtalet mellan foretaget/organisationen och Lansforsakringar galler.


Forsakringen galler under avtalstiden under forutsattning att den ar betald. Forsakringsavtalet bestar av detta forsakringsbesked och forsakringsvillkoren. Forsakringsbeskedet ger en oversiktlig information om forsakringen Du hittar mer information i for- och efterkopsinformationen ocb i villkoret pa lansforsakringar.se/ balsa Vilket villkor som galler for dig ser du langre ner i detta forsakringsbesked.


Behandling av personuppgifter

Du bar ratt an fa fullstandig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pa var webbplats

lansforsaknngar se/personuppgifter hittar du informationen. Om du hellre vill fa infonnationen skickad till dig kan du kontakta oss.


Arbetsgivaren betalar for dm Sjukvardsforsakring.Uinsforsakringar Grupplivforsl1kringsakt1ebolag (pub!), organisationsnumrner 516401-6692 Lansforsl1kringar AB (pub]), organisationsnurnmer 5020l0-9681


Fortsitter pA nista sida

Postadress

106 SO Stockholm

Affarsenbet

Sak

Telefon

08-588 427 00

Fax

08-588 404 80

E-post

info.halsa@lansforsakringar.se

Webb

lansforsakringar,seimage


Pensions- och Försäkringspolicy


Gäller för anställda efter 2023-01-01


imageimage

Beslutad:


Version:

2023-01-01


Referens: Robert Brodénimage


Denna policy gäller för anställda tjänstemän hos We are Haus AB och dess dotterbolag nedan kallade Företaget, fr.om. 2023-01-01

image

 1. Om tjänstepension och försäkring 03

 2. Företagets pensions- och

försäkringspolicy

 1. Anslutning till företagets pensions- och försäkringspolicy

 2. Basbelopp

 3. Ålderspension

 4. Familjepension och återbetalningsskydd

 5. Sjuklön och sjukförsäkring vid långtidssjukskrivning

 6. Sjukvårdsförsäkring

 7. Tjänstegrupplivförsäkring

 8. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 9. Frivillig gruppförsäkring

 10. Löneväxling

 11. Rådgivning till anställda

 12. Distributör

 13. Administration

04

04

05

05


06


07

08

08


08

09

10

11

11

11

Innehåll

 1. Om tjänstepension och försäkring

  Företaget tillhandahåller och bekostar för sina anställda en tjänstepensions- och försäkringsplan som kompletterar vad som följer av lag.


  Företagets tjänstepensions- och försäkringsplan syftar till att i så stor utsträckning som möjligt ge de anställda ett bra riskförsäkringsskydd, samt möjlighet att på egen hand kunna påverka sitt försäkringsskydd och förvaltning av pensionskapitalet.


  Planen omfattar följande obligatoriska moment:

  • Ålders- och efterlevandepension

  • Betalningsbefrielseförsäkring vid långtidssjukskrivning

  • Sjukförmåner, sjuklön och sjukförsäkring vid långtidssjukskrivning

  • Tjänstegruppliv (TGL) och Arbetsskadeförsäkring (TFA)

   image

  • Sjukvårdsförsäkring betald av företaget


   Som anställd så kan du frivilligt välja att:

  • Växla lön mot tjänstepension

  • Teckna kompletterande privata försäkringar, till exempel privat olycksfallsförsäkring eller grupplivförsäkring.


   image

   3


   image

   image

 2. Företagets pensions- och försäkringspolicy

  Denna policy gäller för samtliga anställda med anställningsdatum från 2023-01-01 i We are Haus och dess dotterbolag, (nedan kallat Företaget) från och med

  2023-01-01 och innehåller en beskrivning av gällande pensions- och försäkringsförmåner och vilka individuella val som kan göras.


  Policyn avser pensionsförmåner fram till avtalad pensionsålder. I det fall avvikelse från denna policy görs för enskilda anställda eller ägare skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan den Anställde och Företaget.


  Företaget är inte anslutet till någon av de på arbetsmarknaden förekommande kollektiv- avtalade tjänstepensionsplanerna I det fall ny lagstiftning fordrar att policyn omarbetas

  eller upphör äger Företaget rätt till sådan åtgärd efter att ha informerat de anställda.

  I det fall Företaget tecknar kollektivavtal om tjänstepension ska policyn anpassas därtill eller helt upphöra.


  Försäkringsavtalens aktuella villkor är till- gängliga för den Anställde om denne så begär.


  Ansvarig för företagets försäkringspolicy

  på företaget är Robert Brodén

  I pensionsfrågor är Alexandra Horvath och

  Sofia Myhrman kontaktpersoner.


  image


 3. Anslutning till företagets pensions- och försäkringspolicy


Vilka anställda omfattas?

Samtliga tjänstemän oavsett anställnings- form (inklusive provanställda) vars anställ- ning pågår i minst i tre månader och omfattar minst 8 timmar i veckan i genomsnitt.


Anställda som omfattas av SAF-LO-plan/ FORA omfattas inte av denna policy, istället hänvisas till www.fora.se


Anslutning görs från och med nästkommande månads första dag efter att den Anställde träder i tjänst och under förutsättning för anslutning är att den Anställde anses som fullt arbetsför enligt försäkringsgivarnas regelverk. I det fall den Anställde inte kan omfattas av begreppet ”Fullt Arbetsför” skall individuell

hälsodekla-ration inhämtas och bedömning av försäk-ringsskyddets omfattning göras därefter. Avanmälan vid avslutad anställning görs från och med den månad som anställningen upphör.

Anställd som vid anställningens påbörjande uppnått en ålder om 62 år omfattas av sjuk- och premiebefrielseförsäkring endast under förutsättning att den Anställde varit sjukförsäkrad i tidigare försäkringsbolag/ anställning till dagen för bytet av försäk- ringsgivare/arbetsgivare.


Företagets förpliktelser gentemot den Anställde begränsas på samma sätt och i samma omfattning som Försäkringsgivarens förpliktelser begränsas gentemot Företaget. Den Anställde kan således endast göra anspråk på förmåner om och i den omfatt- ning som anspråken är ersättningsgilla enligt försäkringsavtalet.


Interrimsskydd

Interrimsskydd är ett grundskydd som ska säkerställa att den Anställde har ett fullt försäkringsskydd från första anställnings- dagen enligt den försäkringslösning som företaget valt under förutsättning att den Anställde bedöms som fullt arbetsför enligt

försäkringsbolagets regelverk. Det är en temporär lösning innan individuella val gjorts.


Interrimsskyddet gäller tills den Anställde har gjort sitt val, dock längst i tre månader från företagets underskrift/anmälan.


I interrimsskyddet ingår:

 • Ålderspension med fondförvaltning, återbetalningsskydd och livsvarig utbetalningstid enligt nedanstående fördelning:

  100% Bekväm fond Balans

 • Premiebefrielse vid långvarig sjukdom

 • Sjukförsäkring vid långvarig sjukdom

 • Familjepension (2 PBB)


Nyanställd som omfattas av denna policy får separat information om policyn och vilka valmöjligheter som finns inom ramen för denna. Rådgivning, om så önskas, bör ske inom tre månader från anställningens påbörjande.


image

image

image

4


image image


image image


image


image

4.

Basbelopp

Med prisbasbelopp (PBB) och inkomst- basbelopp (IBB) menas de belopp som fastställs varje år av Regeringen efter beräkning av SCB.

*1 inkomstbasbelopp = 74 300 kr – år 2023

*1 prisbasbelopp = 52 500 kr - år 2023.

image

Ålderspensionen kommer från tre håll, allmän pension från samhället, tjänstepension

från företaget och privat pensionssparande. Tjänstepensionen enligt denna policy utgör ett komplement till den allmänna pensionen.


 1. Ålderspension


  1. Pensionsmedförande lön

   Den pensionsmedförande lönen baseras på aktuell fast månadslön och schablonberäknat semestertillägg (månadslön multiplicerat med 12,2).


   Rörliga lönedelar ingår ej i den pensionsmedförande lönen.


  2. Ålderspensionspremie

   Ålder- och löneintervall i inkomstbasbelopp*


   ÅLDER

   0 -7,5 IBB

   > 7,5 IBB

   25–65 år

   6,7 %

   32,4 %


  3. Betalningsbefrielse Ålderspensionspremien omfattas av betalningsbefrielse vid långtidssjukskrivning. Det innebär att premierna för den Anställdes ålderspension betalas av försäkringen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall överstigande 90 dagar i förhållande till sjukskrivningsgraden. Kostnaden för betalningsbefrielsen regleras inom ålderspensionspremien enligt 5.2.


  4. Förvaltning

   Premien för ålderspension kan fritt disponeras i någon av de förvaltningsformer som försäkringsgivaren erbjuder vilket för närvarande är:


   Garantiförvaltning innebär att försäkrings- givaren förvaltar sparandet med en garanti- nivå (för närvarande 80 %) med möjlighet till en högre avkastning.


   Fondförvaltning där den Anställde kan placera sitt sparande inom det fondutbud som för- säkringsgivaren erbjuder. När det gäller fondförvaltning är det viktigt att den Anställde inser att denne själv ansvarar för sina place- ringar, att kostnadsuttaget varierar i de olika fonderna, att man bör ha en relevant risk- spridning med tanke på riskbenägenhet och tid kvar till avtalad pensionsålder.


   Ålderspensionens storlek baseras på pen- sionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Vid fondförvaltning beror pensionskapitalets

   storlek på inbetalda premier samt värde- utvecklingen i de fonder den Anställde valt. Den Anställde är inte utlovad någon slutlig pensionsförmån. Ansvarig försäkringsgivare är för närvarande Länsförsäkringar.


  5. Pensionsålder och utbetalning

   Den ordinarie pensionsåldern i Företaget är 65 år. Den Anställde kan dock enligt lag (LAS) för närvarande kvarstå i tjänst till 68 års ålder, dock utan att ytterligare tjänstepensionspremier inbetalas.


   Ålderspensionen utbetalas livsvarigt från 65 års ålder, men kan dock tidigare- eller senareläggas och begränsas i tid utifrån aktuell lagstiftning och förvaltande försäk- ringsbolags regelverk.


   När anställningen upphör av annat skäl än pension, erhåller den Anställde ett s.k. fribrev (intjänat pensionskapital) i ålders- pensionsförsäkringen. Fribrevets storlek

   uppgår till det intjänande kapitalet i ålders- pensionen. Pensionsrätten kan ej överlåtas eller pantsättas.


   image

   image

   image

   5


   image image


   image image   image


   Om den Anställde skulle avlida före pensionsåldern betalas det samlade värdet av ålderspension ut till insatta förmånstagare.

 2. Familjepension och återbetalningsskydd


  Familjepension är ett individuellt val som den Anställde kan göra för att förbättra den ekonomiska situationen för sina efter- levande, och premien för familjepension betalas som en del av tjänstepensions- premien. Familjepension innebär att de efterlevande får ersättning vid dödsfall innan pensionsåldern. Ersättningen som betalas ut sker månadsvis under förbe- stämd period. Ersättningens storlek kan bestämmas utifrån antal prisbasbelopp per år. Vid nyanställning ingår 2 prisbasbelopp per år i enlighet med företagets interimsskydd.


  Familjepensionen upphör vid uppnådd pensionsålder.

  Återbetalningsskydd

  Om den Anställde skulle avlida före pen- sionsåldern betalas det samlade värdet av ålderspension ut till insatta förmånstagare från den tidpunkt den Anställde skulle ha uppnått pensionsåldern. På efterlevandes begäran kan utbetalning ske direkt från tidpunkten för dödsfallet. Vid dödsfall efter pensionsåldern betalas pension ut till förmånstagare med avdrag för den tid som ålderspensionen har utbetalats.


  Följande generella förmånstagar- förordnande gäller:

  image

  1. Make/Sambo

  2. Barn

   Förmånstagarförordnandet kan ändras genom att skriftlig anmälan av nytt för- månstagarförordnande sker till ansvarig försäkringsgivare, för närvarande Länsförsäkringar.


   Optionsrätt

   Optionsrätten innebär att den Anställde utan hälsoprövning kan komplettera ålders- pensionen med återbetalningsskydd och/ eller familjepension före 55 års ålder om denna del valts bort vid ett tidigare tillfälle. Detta måste dock ske inom ett år från ingånget samboförhållande, äktenskap, partnerskap, fått arvsberättigade barn

   eller fosterbarn.


   image

   image

   image

   6


   image image


   image image


 3. Sjuklön och sjukförsäkring vid långtidssjukskrivning


  Sjuklön sjukdag 1-14

  Lagstadgad sjuklön utbetalas av företaget om den Anställde är frånvarande på grund av sjukdom eller olycksfall under de första 14 kalenderdagarna. Från sjuklönen dras ett karensavdrag, som motsvarar 20 % av sjuk- lönen för en genomsnittlig arbetsvecka.

  Ersättningen motsvarar 80 % av lönen. Vid fortsatt sjukdom efter 14 kalenderdagar har den Anställde rätt till lagstadgad sjukpenning.


  Sjukförsäkring vid långtidssjukskrivning Sjukförsäkring vid långtidssjukskrivning är en inkomstförsäkring vid sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall utöver den ersättning som erhålls från Försäkrings- kassans för var tid gällande regler.


  Ersättningen betalas ut, enligt försäkrings- givarens vid var tid gällande villkor, vid en arbetsoförmåga på minst 25 procent:


  • Efter 3 månader sjukskrivning.

  • Vid beviljad sjuk-/aktivitetsersättning från Försäkringskassan.


  Kostnaden för sjukförsäkringen betalas av företaget utöver ålderspensionspremien


  Fr.o.m. 3:e månaden utbetalas sjukersättning enligt nedanstående tabell från den av Företaget tecknade sjukförsäkringen. Sjuk- försäkringen är ett komplement till Försäk- ringskassans nuvarande nivåer och regler (år 2023) och gäller tidigast från 16 års ålder.

  Tabell ersättningsnivå sjukförsäkring

  KARENSTID 0 – 10 PBB* 10 PBB – 20 IBB** 20 IBB – 30 IBB

  3 månader

  10 %

  90 %

  35 %


  KARENSTID


  0 – 7,5 PBB


  7,5 PBB – 20 IBB


  20 IBB – 30 IBB

  Sjuk- och aktivitetsersättning

  26 %

  90 %

  35 %


  image

  Som sjukförsäkringsgrundande lön räknas aktuell månadslön och schablonberäknat semestertillägg (månadslön*12,2/12).


  Ersättning enligt ovan utgår till den Anställde i förhållande till sjukskrivningsgraden och så länge denne bedöms som arbetsoförmögen enligt försäkringsbolagets regler, dock som längst till 65 års ålder.


  Försäkringsgivare är för närvarande Länsförsäkringar.


  Tjänstledighet

  Premien till ålderspension sänks under tjänstledighet till 500 kr per månad.

  Premien återgår till ordinarie nivå då den anställde åter träder in i tjänst. Bolaget åtar sig att fullfölja premieinbetalningen för de i denna policy övriga upptagna försäkringar vid:

  • Föräldraledighet, dock längst 13 månader från barnets födelse. Vid föräldraledighet längre än 18 månader inhämtas individuell hälsodeklaration och bedömning av försäkringsskyddets omfattning görs därefter.

  • Studiekedighet där studierna leder till kompetensutveckling som kan användas inom bolaget.

  • Ledighet för milirätrepetionsövning

  Det kan gälla även vid andra typer av ledighet/tjänstledighet om särskild överenskommelse härom träffas.  1 Om den Anställdes sjukförmåner har nedsatts av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) ska företaget reducera sjuklönen i motsvarande grad.


  image

  image

  image

  7


  image image


  image image


 4. Sjukvårdsförsäkring


  Företagets sjukvårdsförsäkring ger dig hjälp att behålla god hälsa och förebygga ohälsa. Den ser även till att du som anställd snabbt får rätt vård vid sjukdom.


  Sjukvårdsförsäkringen bygger på tre pusselbitar – Förebyggande hälsotjänster, Rätt vård i rätt tid och Effektiv rehabilitering.


  Det ingår även ett Tillägg som ger samtliga anställda möjlighet till hälsokontroll vart tredje år, vaccinationer, läkemedel upp till högkostnadsskyddet med mera.

  Sjukvårdsförsäkringen avslutas vid tjänstledighet längre än en (1) månad och vid sjukskrivning överstigande tre månader. Den anställde erbjuds att överta premiebetalningen så att försäkringen fortfarande är i kraft.


  image


  VID HÄLSOPROBLEM KONTAKTA LÄNSFÖRSÄKRINGARS SJUKVÅRDSFÖRMEDLING:

  0771 – 666 115

  Försäkringen återupptas till ordinarie nivå när du åter träder in i tjänst. Företaget ansvarar för att rapportera ändringar avseende anställningsförhållanden till Länsförsäkringar.


  Sjukvårdsförsäkringen förmånsbeskattas med för närvarande 60 % av premien.


  Företaget åtar sig att betala avtalad premie för dig (med förmånsbeskattning för den Anställde).


  image


 5. Tjänstegrupplivförsäkring


Samtliga anställda omfattas av en tjänste- grupplivförsäkring (TGL) om den Anställde i genomsnitt arbetar minst åtta timmar per

vecka. Försäkringen ger de efterlevande ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall om den Anställde avlider före pensionsålder.

TGL gäller under tid som anställd fram till pension eller längst till 70 års ålder.


Följande standardförordnande gäller:

  1. Make/maka eller sambo.

  2. Den försäkrades arvingar.

Förmånstagarförordnandet kan anpassas så att det passar den Anställdes behov.


Försäkringsbeloppet (grundbeloppet) är 6 prisbasbelopp och det minskar med ett halvt prisbasbelopp per år från och med 55 års ålder. Grundbeloppet är 6 prisbas- belopp om det vid dödsfallet finns barn som inte har fyllt 17 år. Arbetar den

Anställde mer än 8 timmar men mindre än 16 timmar i veckan gäller halva beloppet.

I försäkringen ingår även ett barntillägg, ett extra belopp som betalas ut till barn under 20 år. Det högsta beloppet är 2 pris-

basbelopp och det lägsta är 1 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.


TGL försäkringen avslutas vid tjänstledighet överstigande en (1) månad. Vid sjukskrivning betalas premien genom betalningsbefrielse- försäkringen. Försäkringen återupptas till ordinarie nivå när den Anställde åter träder in i tjänst.
image

image

 1. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada tillhandahålls av Fora. TFA är en kollektiv försäkring som omfattar samtliga anställda och som kompletterar Lagen om arbetsskadeförsäkring. TFA gäller vid:

  • Olycksfall på arbetet

  • Olycksfall under färden till eller från arbetet (Ej färdolycksfall om trafikskadelagstiftningen kan tillämpas)

  • Arbetssjukdom

  • Smittsam sjukdom


För mer information avseende TFA se www.fora.se

image

image

8


image image


image image


image


 1. Frivillig gruppförsäkring


  Företaget har upphandlat en frivillig grupp-försäkring som den Anställde kan välja att ansluta sig till avseende:


  Barnförsäkring (gruppförsäkring)

  Ett kompletterande skydd för samtliga barn i familjen. Försäkringen lämnar ersättning för kostnader vid olycksfall och invaliditet vid både sjukdom och olycksfall. För mer detaljer se för- och efterköpsinformation och villkor.


  Livförsäkring (gruppförsäkring)

  En livförsäkring som ger efterlevande ersättning utöver TGL i händelse av dödsfall. Den Anställde väljer försäkringsbelopp samt förmånstagare. För mer detaljer se för- och efterköpsinformation och villkor.


  Kompletterande sjukförsäkring (gruppförsäkring)

  Försäkringen gäller utöver den sjukförsäkring som företaget betalar. I försäkringen ingår tre valbara moment: Månatlig sjuk-, Sjuk- kapital- och Diagnosförsäkring. För mer detaljer se för- och efterköpsinformation och villkor.


  Olycksfallsförsäkring (gruppförsäkring)

  image

  En olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt/ året runt. Den ger ersättning för behandlings- och läkningstid samt medicinsk och ekono- misk invaliditet till följd av ett olycksfall (plötslig oförutsedd händelse) Försäkringsbelopp väljs i samband med ansökan av försäkringen. För mer detaljer se för- och efterköpsinformation och villkor.


  Frivilliga gruppförsäkringar som tecknas betalas av den Anställde genom avi eller autogiro tertialvis.


  Att teckna gruppförsäkring bör göras i samband med rådgivning. Observera att detta är kompletterande försäkringar och i vissa fall inte skall ses som ersättningar till individuella försäkringar. För att se pris och teckna försäkring så loggar du in med mobilt bank-id via QR-koden nedan.

  Gruppavtal: 5605

  Enhet: 64741


  image

  www.lansforsakringar.se/ansokgruppforsakring  image

  image

  image

  9


  image image


  image image


 2. Löneväxling


  Företaget erbjuder den Anställde att för- stärka sin framtida ålderspension genom att växla bruttolön mot en högre tjänstepensionssavsättning. Det kan vara ett ekonomiskt fördelaktigt sätt för den Anställde att förstärka den framtida ålders- pensionen då företaget utöver avstådd lön även inbetalar kvoten mellan arbets- givaravgift och särskild löneskatt, vilket ger

  den Anställde en högre premie till sin ålders- pension än denne hade fått som lön.


  1. Allmänt

   Årsinkomsten efter löne- och bonusväxling skall uppgå till minst 8,07 inkomstbasbelopp eftersom t.ex. allmän ålderspension intjänas upp till denna gräns. Observera även att vid föräldraledighet minskas ersättningen om årsinkomsten understiger 10 prisbasbelopp. De grundläggande villkoren för växling till tjänstepensionspremie är att det inte ökar kostnadsbelastningen och att tjänste- pensionspremien är avdragsgill för företaget.


  2. Löneväxling

   Överenskommelse kan träffas mellan Före- taget och anställd om att del av bruttolönen framgent ska betalas av arbetsgivaren som tjänstepensionspremie. Avtal om löneväxling ska utfärdas med uppgift om ny kontant lön och tjänstepensionspremiens storlek. Avtalet kan sägas upp av den Anställde enligt avtalad uppsägningstid och därigenom återställa sin kontanta bruttolön.


   Växling av inkomst avseende tid före avtals- datum medges inte på grund av skatterätts- liga skäl. Den Anställde kan avstå från 1000 kr/månad av bruttolönen och uppåt och anges i jämna hundratal.

  3. Försäkringsutformning

   • Försäkringen tecknas vid löneväxling med uttag från 65 års ålder och vid bonus- växling med uttag från 60 eller 65 års ålder och med utbetalningstid enligt försäkrings- givarens regelverk. Ålderspension kan dock börja lyftas helt eller delvis före eller efter avtalad tidpunkt. Tidigaste möjliga pensionsuttag är för närvarande vid 55 års ålder. Det ovan angivna gäller under förutsättning att det är förenligt med försäkringsgivarens för var tid gällande försäkringsvillkor och med beaktande av inkomstskattelagens bestämmelser.

   • Försäkringen bör innehålla återbetalnings- skydd (alternativt option på återbetalnings- skydd om den Anställde saknar möjliga förmånstagare).

   • Premiebetalare och ägare av tjänste- pensionsförsäkringen är Företaget.

   • Försäkringen kan tecknas med valfri förvaltning inom det sortiment som försäkringsgivaren erbjuder.


  4. Val av försäkringsbolag Leverantör av tjänstepension vid löne- och bonusväxling är för närvarande Länsförsäkringar.


  5. Uppräkning med inbesparad skatt Vid växling av lön och bonus gör Företaget en besparing som motsvarar kvoten mellan arbetsgivaravgiften på lön och den särskilda löneskatten på pensionskostnader. Företaget betalar därför in det belopp som den Anställde växlar till pension plus 5,76 % till den aktuella tjänstepensionsförsäkringen för att åstadkomma kostnadsneutralitet. För det fall i ovan omnämnda kvot i framtiden kommer att avvika +- 2 procentenheter från 2023 års nivå kommer uppräkningen av

   löne-avståendet att anpassas till aktuell nivå och därefter vid varje ny avvikelse över stigande +-2 procentenheter. Översyn av skattenivån sker i januari varje år.


  6. Pensions- och sjukförsäkrings- medförande lön

   Som pensions- och sjukförsäkringsmed- förande lön vid löneväxling inrapporteras oreducerad lön innan växling. Vid växling av bonus gäller reglerna avseende pensions- och sjukförsäkringsmedförande lön i denna policy.


   image


  7. Sjukskrivning

   Vid löpande löneväxling inbetalar Företaget tjänstepensionspremien under maximalt

   14 dagar vid sjukskrivning. Därefter upphör inbetalningen till tjänstepension och sparandet kan återupptas då sjukskrivningen upphört.


  8. Tjänstledighet

   Löpande löneväxling kan fortgå så länge som den Anställde uppbär lön. Löneväxlingen avbryts därmed vid tjänstledighet som beräknas vara i mer än en (1) månad).


  9. Övriga villkor

   Det är den Anställde själv som har det fulla ansvaret för sitt val av placering. Företaget tar inte ansvar för eventuella kursföränd- ringar tills premien är placerad.


   Bruttolön innan växling av lön och bonus ligger till grund för semestertillägg. Brutto- lön innan växling av lön ligger till grund för löneförhandling.


   Vid löneväxling kan andra löne-relaterade förmåner (exempelvis övertids-ersättning och inkomstförsäkring vid arbetslöshet) bli lägre. Företaget kompenserar inte för denna typ av förluster.


   image

   image

   image

   10


   image image


   image image


   image

 3. Rådgivning till anställda  image


Distributör

Länsförsäkringar erbjuder individuell pen- sionsrådgivning för alla anställda som omfattas av denna policy. Som medarbetare har du rätt pensionsrådgivning på betald arbetstid avseende de försäkringar som utfästs av arbetsgivaren.

Individuell rådgivning omfattar bland annat följande:

 • Förvaltningsalternativ

 • Vem får kapitalet vid dödsfall?

 • Behöver jag ändra storleken på familjepensionen?

 • Ska jag växla bruttolön till extra pension?


image

Försäkringsvillkor

Se separat dokument med aktuella villkor.

image

image

15. Administration

Företaget ansvarar för att löne- och personaländringar inanmäls till berörda försäkringsgivare.

För att säkerställa att villkoren i tjänstepensions- och försäkringsplanen har bästa möjliga villkor utvärderar företaget fortlöpande försäkringsgivarna Ansvarig distributör är för närvarande Länsförsäkringar.


image
image

image

image

11


image image


image image

I 1

_ _

I 1image


- -

-I I­

I l

Förmånscykel

Haus i samarbete med Personalcyklar erbjuder sina anställda att välja att få leasa en cykel och därigenom möjlighet att på ett förmånligt sätt får köpa/hyra en cykel. Betalning kommer ske genom ett bruttolöneavdrag från den anställdes lön samtidigt som det läggs på ett lägre förmånsvärde på lönen. Vad nettokostnaden blir bestäms utifrån vilken sorts cykel du väljer, vad den kostar och vilken skatt du betalar.


Hur går det till?

 1. Du tar dig till valfri Sportson butik alternativt besöker deras webbutik (www.sportson.se/) och kollar ut en cykel. Kraven på cykeln är att det inte är barncyklar samt att det är max 2 cyklar per anställd (det går alltså bra att välja racer, mountainbike, elcykel m.fl.). Förutom cykeln kan alla tillbehör som går att fästa på cykeln ingå i hyresupplägget. Exempel på tillbehör är hjälm, skärmar, pakethållare, packväskor, cykeldator, barnstol, cykelhållare för bilen. Godkänt lås och ett stöldskydd skall alltid ingå i beställningen.

 2. Beställer cykeln i en Sportson butik eller på deras hemsida under en bestämd tidsperiod (tidig vår). Care of Haus kommer erbjuda ett tillfälle per år när man kan beställa cyklar. Från dess att tiden för beställningen har gått ut tar det cirka två veckor att få cykeln som hämtas ut i butik.

 3. När du gör din beställning godkänner du ett underuthyrningsavtal med Care of Haus som bl.a. reglerar ditt ansvar för cykeln samt ger Haus rätt att göra ett bruttolöneavdrag varje månad.


Vad ingår och vilket ansvar har jag?

Du är ansvarig för att cykeln är försäkrad via din hemförsäkring. Om den blir stulen så ska du göra upp med ditt försäkringsbolag och ersätta cykeln med en likvärdig cykel. Viktigt att du kollar med ditt försäkringsbolag om att leasade cyklar täcks av hemförsäkringen, vilket den gör i de flesta fall.

Leasingbolaget kräver att du har en stöldskyddsmärkning från SmartSound till en kostnad om 9 kr/månad.

I leasingen ingår förutom en treårig garanti även en årlig service ingår och den omfattar hjälp med eventuella fabrikationsfel, justering och kontroll av växlar, bromsar och nav etc.

Reparationer och byte av slitagedelar bekostar man själv som t.ex. punktering.

Om du väljer att lämna tillbaka cykeln efter leasingperioden så ska cykeln anses ha normalt slitage.


Vad kostar det?

När du beställer en cykel och godkänner underhyrningsavtalet med Haus så har Haus rätt att göra ett bruttolöneavdrag för leasingen av cykeln. Hur mycket det är beror på vilken/vilka cyklar som du beställer. På din lön kommer även ett lägre förmånsvärde att läggas till som du skattas för. Förmånsvärdet på cykeln beräknas utifrån Skatteverkets regler, som du kan läsa om här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/form aner/cykel.106.46ae6b26141980f1e2d467a.html

Kostnaden för cykeln blir nettot av bruttolöneavdraget och förmånsvärdet. Vad det här upplägget kostar dig beror på en mängd faktorer som vilken cykel du väljer, förväntat marknadsvärdet på cykeln samt vilken skatt du betalar. Bifogat finns en mall som kan

användas för att få en uppfattning om vad cykeln skulle kosta dig. Maria hjälper gärna till och räkna på vad just den cykeln du tänkt dig skulle komma och kosta dig ©


Leasingperioden är på 36 månader, därefter bestämmer du själv om du vill


 1. lämna tillbaka cykeln,

 2. lämna tillbaka cykeln och kvittera ut en ny,

 3. köpa loss cykeln till ett vid tiden gällande marknadspris (normalt runt 20% av anskaffningsvärdet).

Marknadspriset sätts av Personalcyklar.


Bruttolöneavdraget påverkar inte din pension. Tjänar du under 27,683 kr/månad så påverkas din SGI (sjuklönegrundande inkomst) men det slår väldigt lite. Tjänar du över det beloppet så påverkas inte din SGI av bruttolöneavdraget.


Haus kommer erbjuda den anställde att subventionera bruttolöneavdraget genom att den anställde väljer att använda sitt årliga friskvårdsbidrag på 2,500 kr till att betala av en del av cykeln.


Om du skulle bli sjukskriven, vara föräldraledig eller sluta under leasingperioden så gör du och Haus upp hur ni ska hantera detta. Vid föräldraledighet och sjukskrivning när det inte finns någon lön att göra bruttolöneavdrag så samlas fler månader ihop och dras i förväg eller på kommande månader när det finns lön att dra av. Om anställningen upphör så dras resterande leasingavgifter från din slutlön. Det finns även möjlighet att köpa ut cykeln till marknadsvärde under leasingperioden, marknadsvärdet sätts av Personalcyklar.


Ja, jag vill gärna leasa en cykel! Vad gör jag?

Vi återkommer sen med datum när vi kommer öppna upp för att beställa cykel hos Sportson (inom den närmaste månaden).


Frågor – kontakta gärna Maria eller Personalcyklar (info@personalcyklar.se)

image


Företagsregler som berör användning av programvara och filhantering för persondatorer.


 1. We are Haus AB har licens för att använda programvara för datorer från flera utomstående företag. Haus äger inte denna programvara eller tillhörande dokumentation och har utan tillstånd från programvaruutvecklaren inte rätt att reproducera den utom för säkerhetskopiering.


 2. Med hänsyn till klient/server- och nätverksprogram ska Haus anställda använda programvara endast i enlighet med licensavtal.


 3. Haus anställda får inte ladda ner eller ladda upp illegal programvara eller filer

  via Internet. Enligt lagen om upphovsrätt, kan personer som är inblandade i illegal produktion eller distribution av programvara eller filer ställas till svars med straffpåföljder som böter eller fängelse.


 4. Om Haus anställda får kännedom om missbruk av programvara eller tillhörande dokumentation hos företaget, ska detta meddelas Robert Brodén.


6. Vid tveksamheter angående inköp eller huruvida det är tillåtet att kopiera och använda en given programvara, kontakta Robert Brodén eller Robin Tannenberg.


Jag är fullt medveten om Haus regler för användning av programvara och filhantering och samtycker till att följa dessa regler.image image

Namn Underskrift och datum

image

Avtal nr 5605We Are Haus AB


Gruppavtal om sjukförsäkring, månatlig


Ett gruppavtal med följande innehåll har ingåtts mellan Länsförsäkringar AB (publ), nedan kallat Länsförsäkringar, och We Are Haus AB som gruppföreträdare för de försäkrade/försäkringsberättigade.


Försäkringsberättigade (frivillig), nedan kallad gruppmedlem, är anställd hos We Are Haus AB. Försäkrad gruppmedlems make eller sambo kan också försäkras, nedan kallad medförsäkrad.


För gruppavtalet gäller nedanstående avtalsvillkor, bilagan Gruppföreträdares ansvar och vid var tid gällande Handbok för gruppföreträdare.


För försäkringar i detta gruppavtal gäller aktuellt Villkor Gruppförsäkring, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Tvist avseende innehållet i detta gruppavtal ska avgöras enligt svensk lag i svensk allmän domstol.


Gruppavtalet träder ikraft 2022-01-01. Gruppavtalet är ettårigt, men det första försäkringsåret kan avse annan period. Avtalet förlängs ett år i taget om det inte ändras eller sägs upp. Ni kan säga upp avtalet senast en månad före kalenderårets utgång, medan vi måste säga upp avtalet senast två månader före kalenderårets utgång.

Uppsägning av gruppavtalet innebär att alla försäkrade sägs upp.


Första försäkringsåret avser tiden 2022-01-01 till 2022-12-31. Därefter samman faller försäkringsår med kalenderår. I de fall de allmänna försäkringsvillkoren ändras gäller ändringen för detta gruppavtal.


Länsförsäkringar har rätt att ändra de allmänna försäkringsvillkoren även vid annan tidpunkt om förutsätt- ningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. I sådant fall gäller ändringen för detta gruppavtal vid samma tidpunkt som den då villkorsändringen började gälla.


Antalet försäkringsmoment i försäkringsvillkoren kan utökas eller inskränkas i framtiden. Det gäller också omfattningen av försäkringsmomenten.


Bestämmelser i gruppavtalet går före bestämmelser i Villkor Gruppförsäkring.

De som ska försäkras i detta gruppavtal kan anslutas tidigast när avtalet är i kraft. När upphör försäkringen?

 • Försäkringen gäller till gruppmedlem uppnår slutåldern.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem slutar sin anställning/lämnar organisationen.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem inte längre är försäkringsberättigad.


Gruppföreträdaren ska informera alla försäkrade enligt Länsförsäkringars anvisningar om försäkringsvillkorets omfattning och begränsningar och annat som är av betydelse för de försäkrade en gång om året under försäk- ringstiden och vid förnyelse av försäkringen.


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar inte skulle ha meddelat försäkring om vi känt till de rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall vad det gäller den personen.


Skattekategori: K (kapitalförsäkring) Rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas.image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

imageSJUKFÖRSÄKRING, MÅNATLIG


Gruppmedlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp


1 500 kr

2 500 kr

3 500 kr


Månatlig sjukersättning

Efter 3 månader med minst 25 procents sammanhängande arbetsoförmåga har den försäkrade rätt till ett försäkringsbelopp som betalas ut månadsvis. Ersättningen betalas i förhållande

till graden av arbetsoförmåga.


Utbetalningen upphör efter 3 år eller senast månaden när den försäkrade fyller 67 år eller blir frisk.


Försäkringen gäller längst månaden ut när gruppmedlem fyller 67 år.


Prisbasbeloppet (pbb) som gäller för januari månad varje år, bestämmer försäkringsbeloppet under försäkringsåret.


Stockholm 2022-02-04


Länsförsäkringar AB


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

image

Avtal nr 5605We Are Haus AB


Gruppavtal om olycksfallsförsäkring

Ett gruppavtal med följande innehåll har ingåtts mellan Länsförsäkringar AB (publ), nedan kallat Länsförsäkringar, och We Are Haus AB som gruppföreträdare för de försäkrade/försäkringsberättigade.


Försäkringsberättigade (frivillig), nedan kallad gruppmedlem, är anställd hos We Are Haus AB. Försäkrad gruppmedlems make eller sambo kan också försäkras, nedan kallad medförsäkrad.


För gruppavtalet gäller nedanstående avtalsvillkor, bilagan Gruppföreträdares ansvar och vid var tid gällande Handbok för gruppföreträdare.


För försäkringar i detta gruppavtal gäller aktuellt Villkor Gruppförsäkring, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Tvist avseende innehållet i detta gruppavtal ska avgöras enligt svensk lag i svensk allmän domstol.


Gruppavtalet träder ikraft 2022-01-01. Gruppavtalet är ettårigt, men det första försäkringsåret kan avse annan period. Avtalet förlängs ett år i taget om det inte ändras eller sägs upp. Ni kan säga upp avtalet senast en månad före kalenderårets utgång, medan vi måste säga upp avtalet senast två månader före kalenderårets utgång.

Uppsägning av gruppavtalet innebär att alla försäkrade sägs upp.


Första försäkringsåret avser tiden 2022-01-01 till 2022-12-31. Därefter samman faller försäkringsår med kalenderår. I de fall de allmänna försäkringsvillkoren ändras gäller ändringen för detta gruppavtal.


Länsförsäkringar har rätt att ändra de allmänna försäkringsvillkoren även vid annan tidpunkt om förutsätt- ningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. I sådant fall gäller ändringen för detta gruppavtal vid samma tidpunkt som den då villkorsändringen började gälla.


Antalet försäkringsmoment i försäkringsvillkoren kan utökas eller inskränkas i framtiden. Det gäller också omfattningen av försäkringsmomenten.


Bestämmelser i gruppavtalet går före bestämmelser i Villkor Gruppförsäkring.

De som försäkras enligt detta gruppavtal kan anslutas tidigast när avtalet är i kraft. När upphör försäkringen?

 • Försäkringen gäller till gruppmedlem uppnår slutåldern.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem slutar sin anställning/lämnar organisationen.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem inte längre är försäkringsberättigad.


Gruppföreträdaren ska informera alla försäkrade enligt Länsförsäkringars anvisningar om försäkringsvillkorets omfattning och begränsningar och annat som är av betydelse för de försäkrade en gång om året under försäkr- ingstiden och vid förnyelse av försäkringen.


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar inte skulle ha meddelat försäkring om vi känt till de rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall vad det gäller den personen.


Skattekategori: K (kapitalförsäkring) Rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas.


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

imageOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING


Gruppmedlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp

 • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 20 pbb respektive

 • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 30 pbb respektive

 • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 50 pbb


  Försäkringen ersätter dessutom:

 • kostnader för hjälpmedel upp till 1 pbb

 • ärr

 • behandlings- och läkningstid upp till 0,702 pbb

 • personliga tillhörigheter 1 500 kr

 • merkostnader upp till 3 pbb

 • tandskadekostnader upp till 5 år

 • kristerapi efter traumatisk händelse upp till 0,5 pbb

 • vid dödsfall på grund av olycksfall 1 pbb


  Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år från och med det år den försäkrade fyller 56 år.


  Försäkringen gäller längst månaden ut när gruppmedlem fyller 67 år.


  Prisbasbeloppet (pbb) som gäller för januari månad varje år, bestämmer försäkringsbeloppet under försäkringsåret.


  Stockholm 2022-02-04

  Länsförsäkringar AB


  image

  Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


  Postadress

  Affärsenhet

  Telefon

  Fax

  E-post

  Webb

  106 50 Stockholm

  Sak

  08-588 427 00

  08-588 404 80

  info.halsa@lansforsakringar.se

  lansforsakringar.se

  image

  Avtal nr 5605


  We Are Haus AB


  Gruppavtal om livförsäkring


  Ett gruppavtal med följande innehåll har ingåtts mellan Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Länsförsäkringar, och We Are Haus AB såsom gruppföreträdare för de försäkrade/försäkringsberättigade.


  Försäkringsberättigade (frivillig), nedan kallad gruppmedlem, är anställd hos We Are Haus AB. Försäkrad gruppmedlems make eller sambo kan också försäkras, nedan kallad medförsäkrad.


  För gruppavtalet gäller nedanstående avtalsvillkor, bilagan Gruppföreträdares ansvar och vid var tid gällande Handbok för gruppföreträdare.


  För försäkringar i detta gruppavtal gäller aktuellt Villkor Gruppförsäkring, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Tvist avseende innehållet i detta gruppavtal ska avgöras enlig svensk lag i svensk allmän domstol.


  Gruppavtalet träder ikraft 2022-01-01. Gruppavtalet är ettårigt, men det första försäkringsåret kan avse annan period. Avtalet förlängs ett år i taget om det inte ändras eller sägs upp. Ni kan säga upp avtalet senast en månad före kalenderårets utgång, medan vi måste säga upp avtalet senast två månader före kalenderårets utgång.

  Uppsägning av gruppavtalet innebär att alla försäkrade sägs upp.


  Första försäkringsåret avser tiden 2022-01-01till 2022-12-31. Därefter sammanfaller försäkringsår med kalenderår. I de fall de allmänna försäkringsvillkoren ändras gäller ändringen för detta gruppavtal.


  Länsförsäkringar har rätt att ändra de allmänna försäkringsvillkoren även vid annan tidpunkt om förutsätt- ningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. I sådant fall gäller ändringen för detta gruppavtal vid samma tidpunkt som den då villkorsändringen började gälla.


  Antalet försäkringsmoment i försäkringsvillkoren kan utökas eller inskränkas i framtiden. Det gäller också omfattningen av försäkringsmomenten.


  Bestämmelser i gruppavtalet går före bestämmelser i Villkor Gruppförsäkring.

  De som försäkras enlig detta gruppavtal kan anslutas tidigast när avtalet är i kraft. När upphör försäkringen?

  • Försäkringen gäller tills gruppmedlem uppnår slutåldern.

  • Försäkringen upphör om gruppmedlem slutar sin anställning/lämnar organisationen.

  • Försäkringen upphör om gruppmedlem inte längre är försäkringsberättigad.


  Gruppföreträdaren ska informera alla försäkrade enligt Länsförsäkringars anvisningar om försäkringsvillkorets omfattning och begränsningar och annat som är av betydelse för de försäkrade en gång om året under försäkr- ingstiden och vid förnyelse av försäkringen.


  image

  Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6692 Styrelsens säte är Stockholm


  Postadress

  Affärsenhet

  Telefon

  Fax

  E-post

  Webb

  106 50 Stockholm

  Sak

  08-588 427 00

  08-588 404 80

  info.halsa@lansforsakringar.se

  lansforsakringar.se

  Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar inte skulle ha meddelat försäkring om vi känt till de rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall vad det gäller den personen.


  Skattekategori: K (kapitalförsäkring) Rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas.


  image

  Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6692 Styrelsens säte är Stockholm


  Postadress

  Affärsenhet

  Telefon

  Fax

  E-post

  Webb

  106 50 Stockholm

  Sak

  08-588 427 00

  08-588 404 80

  info.halsa@lansforsakringar.se

  lansforsakringar.se


  LIVFÖRSÄKRING


  Gruppmedlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp

  Försäkringen ersätter:

 • vid dödsfall 10 pbb

 • vid dödsfall 30 pbb

 • vid dödsfall 50 pbb


Försäkringsbeloppet minskas med 5 procentenheter per år från och med det år den försäkrade fyller 56 år. barnskydd, ingår i livförsäkringen

- vid dödsfall 1 pbb


Försäkringen gäller längst månaden ut när gruppmedlem fyller 67 år. Barnskyddet gäller längst månaden ut när barnet fyller 18 år.


Prisbasbeloppet (pbb) som gäller för januari månad varje år, bestämmer försäkringsbeloppet under försäkringsåret.


Stockholm 2022-02-04


Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag


image

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6692 Styrelsens säte är Stockholm


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

Avtal nr 5605We Are Haus AB


Gruppavtal om diagnosförsäkring


Ett gruppavtal med följande innehåll har ingåtts mellan Länsförsäkringar AB (publ), nedan kallat Länsförsäkringar, och We Are Haus AB som gruppföreträdare för de försäkrade/försäkringsberättigade.


Försäkringsberättigade (frivillig), nedan kallad gruppmedlem, är anställd hos We Are Haus AB. Försäkrad gruppmedlems make eller sambo kan också försäkras, nedan kallad medförsäkrad.


För gruppavtalet gäller nedanstående avtalsvillkor, bilagan Gruppföreträdares ansvar och vid var tid gällande Handbok för gruppföreträdare.


För försäkringar i detta gruppavtal gäller aktuellt Villkor Gruppförsäkring, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Tvist avseende innehållet i detta gruppavtal ska avgöras enligt svensk lag i svensk allmän domstol.


Gruppavtalet träder ikraft 2022-01-01. Gruppavtalet är ettårigt, men det första försäkringsåret kan avse annan period. Avtalet förlängs ett år i taget om det inte ändras eller sägs upp. Ni kan säga upp avtalet senast en månad före kalenderårets utgång, medan vi måste säga upp avtalet senast två månader före kalenderårets utgång.

Uppsägning av gruppavtalet innebär att alla försäkrade sägs upp.


Första försäkringsåret avser tiden 2022-01-01 till 2022-12-31. Därefter samman faller försäkringsår med kalenderår. I de fall de allmänna försäkringsvillkoren ändras gäller ändringen för detta gruppavtal.


Länsförsäkringar har rätt att ändra de allmänna försäkringsvillkoren även vid annan tidpunkt om förutsätt- ningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. I sådant fall gäller ändringen för detta gruppavtal vid samma tidpunkt som den då villkorsändringen började gälla.


Antalet försäkringsmoment i försäkringsvillkoren kan utökas eller inskränkas i framtiden. Det gäller också omfattningen av försäkringsmomenten.


Bestämmelser i gruppavtalet går före bestämmelser i Villkor Gruppförsäkring.

De som ska försäkras i detta gruppavtal kan anslutas tidigast när avtalet är i kraft. När upphör försäkringen?

 • Försäkringen gäller till gruppmedlem uppnår slutåldern.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem slutar sin anställning/lämnar organisationen.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem inte längre är försäkringsberättigad.


Gruppföreträdaren ska informera alla försäkrade enligt Länsförsäkringars anvisningar om försäkringsvillkorets omfattning och begränsningar och annat som är av betydelse för de försäkrade en gång om året under försäk- ringstiden och vid förnyelse av försäkringen.


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar inte skulle ha meddelat försäkring om vi känt till de rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall vad det gäller den personen.


Skattekategori: K (kapitalförsäkring) Rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas.image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.seDIAGNOSFÖRSÄKRING Försäkringsbelopp


Gruppmedlem och medförsäkrad

1 pbbFör vissa sjukdomstillstånd betalas försäkringsbeloppet ut tidigast 30 dagar efter att diagnosen är fastställd.


Försäkringen gäller längst månaden ut när gruppmedlem fyller 67 år.


Prisbasbeloppet (pbb) som gäller för januari månad varje år, bestämmer försäkringsbeloppet under försäkringsåret.


Stockholm 2022-02-04


Länsförsäkringar AB


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

Avtal nr 5605


We Are Haus AB


Gruppavtal om barnförsäkring

Ett gruppavtal med följande innehåll har ingåtts mellan Länsförsäkringar AB (publ), nedan kallat Länsförsäkringar, och We Are Haus AB som gruppföreträdare för de försäkrade/försäkringsberättigade.


Försäkringsberättigade, nedan kallad gruppmedlem, är anställd hos We Are Haus AB.


För gruppavtalet gäller nedanstående avtalsvillkor, bilagan Gruppföreträdares ansvar och vid var tid gällande Handbok för gruppföreträdare.


För försäkringar i detta gruppavtal gäller aktuellt Villkor Gruppförsäkring, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Svensk lag gäller för försäkringsavtalet. Tvist avseende innehållet i detta gruppavtal ska avgöras enligt svensk lag i svensk allmän domstol.


Gruppavtalet träder ikraft 2022-01-01. Gruppavtalet är ettårigt, men det första försäkringsåret kan avse annan period. Avtalet förlängs ett år i taget om det inte ändras eller sägs upp. Ni kan säga upp avtalet senast en månad före kalenderårets utgång, medan vi måste säga upp avtalet senast två månader före kalenderårets utgång.

Uppsägning av gruppavtalet innebär att alla försäkrade sägs upp.


Första försäkringsåret avser tiden 2022-01-01 till 2022-12-31. Därefter samman faller försäkringsår med kalenderår. I de fall de allmänna försäkringsvillkoren ändras gäller ändringen för detta gruppavtal.


Försäkringen får tecknas av gruppmedlem och gäller då för dennes samtliga arvsberättigade barn. Medförsäkrads barn är försäkrat under förutsättning att barnet är folkbokfört på samma adress som gruppmedlem. Försäkringen gäller längst till utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.


Länsförsäkringar har rätt att ändra de allmänna försäkringsvillkoren även vid annan tidpunkt om förutsätt- ningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. I sådant fall gäller ändringen för detta gruppavtal vid samma tidpunkt som den då villkorsändringen började gälla.


Antalet försäkringsmoment i försäkringsvillkoren kan utökas eller inskränkas i framtiden. Det gäller också omfattningen av försäkringsmomenten.


Bestämmelser i gruppavtalet går före bestämmelser i Villkor Gruppförsäkring.

De som försäkras enligt detta gruppavtal kan anslutas tidigast när avtalet är i kraft. När upphör försäkringen?

 • Försäkringen gäller till gruppmedlem uppnår slutåldern, eller barnet uppnår slutåldern.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem slutar sin anställning/lämnar organisationen.

 • Försäkringen upphör om gruppmedlem inte längre är försäkringsberättigad.


Gruppföreträdaren ska informera alla försäkrade enligt Länsförsäkringars anvisningar om försäkringsvillkorets omfattning och begränsningar och annat som är av betydelse för de försäkrade en gång om året under försäkringstiden och vid förnyelse av försäkringen.


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar inte skulle ha meddelat försäkring om vi känt till de rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall vad det gäller den personen.


Skattekategori: K (kapitalförsäkring) Rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas.


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se

image


BARNFÖRSÄKRING

Försäkringsbelopp

 • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 30 pbb respektive

 • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till 50 pbb


  Försäkringen ersätter dessutom:

 • läkekostnader vid olycksfall upp till 5 år

 • resekostnader vid olycksfall upp till 5 år

 • tandvårdskostnader vid olycksfall

 • kläder och glasögon vid olycksfall upp till 0,5 pbb

 • övriga merkostnader vid olycksfall upp till 3 pbb

 • rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader vid olycksfall upp till 2 pbb

 • vid sjukhusvistelse, per dygn upp till 0,005 pbb

 • kostnadsbidrag till 19 års ålder, per år upp till 1 pbb

 • ärr

 • vid dödsfall 1 pbb


Försäkringen gäller längst året ut när försäkrad fyller 25 år.


Prisbasbeloppet (pbb) som gäller för januari månad varje år, bestämmer försäkringsbeloppet under försäkringsåret.


Stockholm 2022-02-04


Länsförsäkringar AB


image

Länsförsäkringar AB (publ), organisationsnummer 502010-9681


Postadress

Affärsenhet

Telefon

Fax

E-post

Webb

106 50 Stockholm

Sak

08-588 427 00

08-588 404 80

info.halsa@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se